Tips för dig som vill läsa mer om patient- och närståendemedverkan

Här finns länkar till organisationer som myndigheter som sysslar med patient- och närståendemedverkan i utveckling av vården, samt böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar om patient- och närståendemedverkan och deltagarbaserad aktionsforskning.