Etik i patient- och närståendemedverkan

En central del i utvecklingsarbeten tillsammans med patienter och närstående är etik. Hur ska vi förhålla oss till människors upplevelser och erfarenheter, hur ska gå tillväga för att samla in dem och hur förvaltar vi de berättelser och tankar vi får in?

När man engagerar patienter- och närstående för att förbättra vården är etiken central. Det finns fyra fyra grundläggande etiska principer i all forskning och det är: 

  • att göra gott,
  • att inte skada,
  • autonomi,
  • rättvisa.

Fyra principer i RCC Västs arbete

Utöver dessa har RCC Väst tagit fram ytter fyra principer som avspeglas i vårt arbete. De är inspirerade av aktionsforskning, som bygger på forskning tillsammans med dem som är berörda, där etiska frågeställningar är viktiga. De har också tagits fram efter diskussioner med både patienter och närstående.

Policy för patientmedverkan

Riktlinjer för patientent- och närståendemedverkan
vid Regionalt cancercentrum väst. (pdf)