Förbättring av vården genom patient- och närståendemedverkan

Varje dag får över hundra människor ett cancerbesked i Sverige. Deras erfarenheter är värdefulla för att vi ska förstå vad som fungerar bra i cancervården och vad som behöver förbättras.

Det är patienter och närstående som får ett helhetsperspektiv av vården, eftersom de färdas genom hela vårdprocessen, över alla organisatoriska gränser. Utmaning är att på bästa sätt fånga deras upplevelser och erfarenheter och få dem att bli delaktiga i vårdens utveckling. 

RCC Väst involverar människor med erfarenhet av cancer på många olika sätt. Vi stödjer eller driver olika utvecklingsprojekt, där medarbetare, patienter och närstående tillsammans förbättrar befintliga tjänster och produkter i vården eller inför nya innovationer. RCC Väst har även patient-och närståenderepresentanter i många av våra grupper, till exempel styrgrupp och vårdprocessgrupper. Vi har även ett fristående patient- och närståenderåd som fungerar som remissinstans och driver egna projekt. 

Etik en viktig hörnsten i arbetet

En central del i utvecklingsarbeten tillsammans med patienter och närstående är etik. Hur ska vi förhålla oss till människors upplevelser och erfarenheter, hur ska gå tillväga för att samla in dem och hur förvaltar vi de berättelser och tankar vi får in? Vi utgår från de fyra etiska principerna för forskning, men har även tagit fram ytterligare fyra etiska principer för vårt arbete. 
Läs mer om våra etiska principer. 
Läs mer om metoder vi använder i arbetet. 

En av Sveriges spjutspetsar

RCC Väst samarbetar med flera olika nätverk för aktionsforskning och patient- och närståendemedverkan både nationellt och internationellt, bland annat Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers och och University of cincinnati i USA. Vi har utsetts till en av Sveriges spjutspetsar inom området av av Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID),  men är långt ifrån fullärda. Vi lär oss ständigt nya saker, framför allt i mötet med människor som har eller haft cancer och deras närstående. 

Har du någon idé du vill bolla eller bara komma förbi för att ge lite energi och idéer till arbetet är du varmt välkommen. 
Kontakta oss.