Patient- och närståenderådet

Patient- och närståenderådets företrädare representerar sina egna erfarenheter, tankar och känslor - inte någon speciell tumördiagnos eller patientförening.

Gruppen leds av processledare Ingrid Kössler med processtöd av Jessica Mellquist, utvecklingsledare RCC Väst.

Patient- och närståenderådet nås på: pnrvast@rccvast.se

porträtt

Ingrid Kössler

processledare, PNR

porträtt

Bertil Uppström

ordförande, PNR

porträtt

Gerd de Neergard

sekreterare, PNR

porträtt

Christer Peterson

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Christina Hansson

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Elin Svensson

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Elsy Samuelsson

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Felicia Jansson

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Inger Franzén

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Jan-Åke Simonsson

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Louise Holmqvist

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Mia Boqvist Olsson

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Nahid Ebadi

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Natalie Stoltz

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Per Svensson

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Sara Wendel

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Sten B Carlson

patient- och närståendeföreträdare

porträtt

Thomas Axberg

patient- och närståendeföreträdare