Goda exempel med patientsamverkan

RCC har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården och ta tillvara på patienter och närståendes upplevelser och synpunkter. Det är en nödvändig förutsättning för utvecklingen av en personcentrerad och säker cancervård. Här samlar vi berättelser om lyckad patientsamverkan.

Goda exempel från sjukvårdsregionerna

Bild för Rehabilitering och livskvalitet centralt för patienter och närstående

Syd

Rehabilitering och livskvalitet centralt för patienter och närstående

- Det är viktigt att alla instanser förstår att och hur de är en del av patienters rehabilitering och där kan vår medverkan göra skillnad.

Bild för Patientsamverkan är en grundsten i vårdprocessen för gynekologisk cancer

Norr

Patientsamverkan är en grundsten i vårdprocessen för gynekologisk cancer

För en god patientsamverkan behövs ett stort intresse och tid att lyssna. Så är det i processen för gyncancer.

Bild för Föreningssamarbete bidrar till stöd, samtal och stärkta patienter

Mellansverige

Föreningssamarbete bidrar till stöd, samtal och stärkta patienter

I Örebro och Gävleborg har patientföreningar gått ihop och bildat träffpunkter för patienter och närstående.

Bild för Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter uppmärksammas

Väst

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter uppmärksammas

PNR i väst har listat webbplatser med information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.