Stödmaterial till barn som närstående

Ett informations- och samtalsstöd för dialog med barn som närstående har tagits fram av kuratorer i cancervården, med stöd av RCC Väst. Innehållet vänder sig till barn och unga med en närstående som har cancer.

Ett stöd i att uppmärksamma barn som närstående

Förhoppningen är att den lilla broschyren i A5-format ska underlätta för vårdpersonal att uppmärksamma barn som närstående genom att de finns något konkret att ge till barnen. Syftet är också att innehållet ska ge barnen möjlighet att sätta ord på sina tankar och få hjälp med att uttrycka sina känslor.

Broschyren är framtagen för att kunna delas ut av vårdpersonal inom cancervården till barn och unga vars närstående har cancer. 

Den första versionen av broschyren lanserades 2019, den var grön och togs fram i Västra Götalands grafiska profil.

En reviderad version finns nu tillgänglig fr o m hösten 2021. Den nya versionen är utformad i samråd med regionala redaktörer för 1177.se, med 1177 Vårdguidens logotyp och röda grafiska profil, för att underlätta användning i flera regioner.

Verksamheter inom andra regioner som vill använda materialet kan vända sig till regional redaktör för 1177.se i den egna regionen. Efter samråd är det möjligt att byta regionlogga på materialet.

Bildexempel från broschyren

Anpassningsbart innehåll

Broschyren ger barnen kort fakta om cancer och möjlighet att uttrycka sina känslor genom olika övningar och pyssel som de själva fyller med eget innehåll.

Beroende på barnens ålder kan de antingen läsa innehållet själva eller tillsammans med någon vuxen. Det är också möjligt att välja mellan att skriva och rita. Innehållet kan även fungera som ett föräldrastöd i samtal med barn. 

Innehållet har prövats och anpassat efter synpunkter från barn som är närstående till någon med cancer, patient- och närståenderepresentanter som är föräldrar, samt med yrkesverksamma inom cancervården. 

Beställ tryckta exemplar

Tryckt version av broschyren ”Hur känns det – när någon nära dig fått cancer?” kan beställas av vårdgivande verksamheter inom Västra Götalandsregionen.

För vårdgivare inom Västra Götalandsregionen

Beställs via Marknadsplatsen, artikelnummer VGR16634.
Broschyren beställs i buntar om 20 exemplar. 
Beställ via Västra Götalands webbplats

Ladda ner broschyren i pdf-format

Framtagen av kuratorer i cancervården

Broschyren är framtagen som ett förbättringsarbete, över förvaltningsgränserna, inom uppdragsutbildningen för kuratorer i cancervården, med stöd av stöd av RCC Väst.

De som medverkat i abetsgruppen är: Karin Dahlén Wetter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Angelica Versén, Alingsås lasarett och Anna-Karin Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra.

Arbetet har utförts i samverkan med Carina Mannefred, utvecklingsledare, RCC Väst. Formgivning, bildsättning och textbearbetning har gjorts i samarbete med Anna Nilsson, kommunikationsstrateg vid RCC Väst.

Innehållet har faktagranskats av onkolog Cecilia Remling, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.

Synpunkter har även hämtats in från Randiga Huset, Bröstcancerföreningen Johannas barn- och ungdomsverksamhet, Kraftens hus Sjuhärad samt nätverket för kuratorer inom cancervården i Västra Götalandsregionen och Region Halland.