Livshändelsen att få cancer – projekt för ökad samverkan mellan myndigheter

Den som har cancer eller är närstående behöver samhällets stöd på många olika sätt. Beroende på hur livssituationen ser ut kan en rad aktörer bli involverade – från hemsjukvården och Försäkringskassan, till arbetsgivare och skola.

Vilket stöd som behövs är individuellt och kan se mycket olika ut, beroende på vilka problem man upplever och hur sjukdomen utvecklas. Det är viktigt att cancerberörda får stöd hela vägen, från diagnos och behandlingen till tiden efter sjukdomen, så länge behov finns. En del som får cancer befinner sig mitt i livet och har kanske jobb och familj. Andra är mitt i studierna eller lever som pensionärer. Ofta är det inte bara sjukdomen som blir ett problem. 

Samhällets insatser ska inte enbart bota utan också att hjälp till återvunnen fysisk och psykisk hälsa. Individuell och behovsanpassad planering av dessa insatser måste göras tidigt i sjukdomsförloppet och uppdateras kontinuerligt. Därför krävs det ett väl fungerande samarbete mellan till exempel vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, universitet och arbetsgivare.

Målet är omhändertande med ett helhetsperspektiv

Projektet Livshändelsen att få cancer arbetar för ökad samverkan mellan olika myndigheter och vården, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN, kommuner, förskola, skola och arbetsgivare. Projektet leds av Bodil Dower som är utvecklingsledare på RCC Väst och själv har erfarenhet av cancersjukdom.

Hittills har man i projektet bland annat: 

  • Arrangerat dialogdagar för olika aktörer som möter cancerberörda för att öka samverkan.
  • Initierat ett samarbete med Försäkringskassan, till exempel vad gäller införande av förebyggande sjukpenning.
  • Tagit fram utbildningsmaterialet "Jag är mer än bara cancer" som handlar om bättre bemötande för personal i organisationer som möter cancerberörda. Material har använts vid flertalet av Försäkringskassans kontor i Västra Götalandsregionen. 
  • Startat en ny patientorganisation för personer med cancer mitt i livet. 

Se utbildningsmaterialet "Jag är mer än bara cancer."

 

Faktaägare: Anna Karevi Verdoes, enhetschef vårdutveckling
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 13 juli 2017