Broschyr med vårdprogramtexter ger stöd för dig i teamet

Hur ser kontaktsjuksköterskans uppdrag ut, vad ska ingå i Min vårdplan och när inleds cancerrehabilitering? Det är några frågor som besvaras i denna kortfattade broschyr med utvalda generiska texter ur de nationella vårdprogrammen inom cancerområdet.

Broschyren riktar sig till dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten eller är chef inom cancervården. Det innehåller information om vad vården ska arbeta med inom områdena:

  • Aktiva överlämningar
  • Cancerrehabilitering
  • Min vårdplan
  • Kontaktsjuksköterskan i cancervården

Syftet är att tydliggöra vad vi ska arbeta med inom dessa områden och varför det är viktigt. Broschyren har tagits fram av Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska/Min vårdplan och nationella cancerrehabiliteringsnätverket, i samarbete med RCC Väst. På näst sista sidan finns en ruta där du kan fylla i lokala kontaktuppgifter.

Ladda ner broschyren i pdf-format här!


Broschyr för webbvisning (pdf).  
Broschyr för utskrift (pdf) (Välj liggande format, dubbelsidig utskrift.) 
Utskriftsversion för dig som vill skriva ut en sida i taget och sätta ihop broschyren själv (pdf)

Faktaägare: Bodil Westman, sjuksköterska , RCC Stockholm - GotlandBodil Westman, sjuksköterska , RCC Stockholm - Gotland
Gemensam information uppdaterad: 16 juni 2017