Till regionspecifikt innehåll

Årets kontaktsjuksköterska

För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans viktiga roll och funktion inom cancervården utnämns "Årets kontaktsjuksköterska" i varje sjukvårdsregion. Årets utmärkelser kommer att delas ut digitalt vid den nationella RCC-dagen den 18 maj 2022.

Varje RCC ombesörjer nomineringsprocessen i respektive sjukvårdsregion. Se nedan i Regionspecifikt innehåll för vidare information.

Nomineringar till Årets kontaktsjuksköterska kunde lämnas fram till den 1 april, av kollegor, chefer, personen själv eller av patienter och patientföreningar.

Nomineringen kan gälla en enskild kontaktsjuksköterska, ett par eller ett team av kontaktsjuksköterskor som tillsammans drivit utvecklingsarbete inom samma verksamhet. 

Den nominerade ska vara kliniskt verksam och ha ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor. Personen ska ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning samt med att utveckla funktionen och uppdraget.

Kontaktsjuksköterskans uppdrag

I nomineringen ska det tydligt framgå på vilket sätt den/de nominerade har utvecklat rollen och uppdraget som kontaktsjuksköterska inom verksamheten.

Kontaktsjuksköterskans roll och funktion

Enligt den nationella cancerstrategin ska alla patienter med cancer erbjudas en fast kontaktperson vid den cancervårdande kliniken. Att införa kontaktsjuksköterskor har sedan dess varit ett prioriterat områden för RCC.

Kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner i vårdprocessen och möter patienter med komplexa behov och deras närstående. Hen skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens möjligheter att vara delaktig i den egna vården.

Nyhet om Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare 2021

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Årets kontaktsjuksköterska i Sjukvårdsregion Mellansverige

Nomineringen till årets kontaktsjuksköterska i Sjukvårdsregion Mellansverige 2022 stängdes den 1 april. Den som tilldelas utmärkelsen kommer bli kontaktad personligen och därefter presenterad på den nationella konferensen för RCC den 17-18 maj.

Tack för alla nomineringar!

Årets kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen

Sista dag att lämna nomineringar var den 1 april 2022.

2021 var det Elisabeth ”Lisa” Löfskog Södergren, Region Jämtland Härjedalen, som utsågs till Årets kontaktsjuksköterska, i norra sjukvårdsregionen.

Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare i norr

Nominera årets kontaktsjuksköterska i sjukvårdsregion Stockholm Gotland

Nomineringen kan gälla en kontaktsjuksköterska, ett par eller ett team av kontaktsjuksköterskor som tillsammans drivit utvecklingsarbete inom samma verksamhet.

Utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska delades ut den 18 maj 2021, vid en digital RCC-konferens.

Nomineringsformulär

 

Årets kontaktsjuksköterska i södra sjukvårdsregionen 2022

Inom södra sjukvårdsregionen är det Ing-Marie Nilsson, kontaktsjuksköterska på Lungmottagning Dagvård vid Skånes universitetssjukhus i Lund, som utsetts till Årets kontaktsjuksköterska 2022.

Årets kontaktsjuksköterska 2022

Årets kontaktsjuksköterska i västra sjukvårdsregionen

Sista dag att lämna nomineringar var den 1 april 2022.

2021 var det Petra Lindroos Kölqvist, Västra Götalandsregionen, som utsågs till Årets kontaktsjuksköterska, i västra sjukvårdsregionen.

Årets kontaktsjuksköterska i väst

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst