Till regionspecifikt innehåll

Årets kontaktsjuksköterska

För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans viktiga roll och funktion inom cancervården utnämns "Årets kontaktsjuksköterska" i varje sjukvårdsregion. Årets utmärkelser delades ut vid den digitala nationella RCC-dagen den 18 maj 2021.

Nyhet om Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare 2021

Varje RCC ombesörjer nomineringsprocessen i respektive sjukvårdsregion.

Nomineringar till Årets kontaktsjuksköterska kan lämnas av kollegor, chefer, personen själv eller av patienter och patientföreningar.

Den nominerade ska vara kliniskt verksam och ha ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor. Personen ska ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning samt med att utveckla funktionen och uppdraget.

Kontaktsjuksköterskans roll och funktion

Enligt den nationella cancerstrategin ska alla patienter med cancer erbjudas en fast kontaktperson vid den cancervårdande kliniken. Att införa kontaktsjuksköterskor har sedan dess varit ett prioriterat områden för RCC.

Kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner i vårdprocessen och möter patienter med komplexa behov och deras närstående. Hen skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens möjligheter att vara delaktig i den egna vården.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Årets kontaktsjuksköterska i Sjukvårdsregion Mellansverige

Årets nominering är nu stängd.

Utmärkelsen delades ut den 18 maj 2021, vid en digital RCC-konferens.

I Sjukvårdsregion Mellansverige var det Charlotta Dagobert Vanberg, Region Värmland, som utsågs till Årets kontaktsjuksköterska.

Årets kontaktsjuksköterska är Charlotta Dagobert Vanberg

Årets kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen

Årets nominering är nu stängd.

Utmärkelsen delades ut den 18 maj 2021, vid en digital RCC-konferens.

Inom norra sjukvårdsregionen var det Elisabeth ”Lisa” Löfskog Södergren, Region Jämtland Härjedalen, som utsågs till Årets kontaktsjuksköterska.

Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare i norr

Årets kontaktsjuksköterska i Stockholm-Gotland

Utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska delades ut den 18 maj 2021, vid en digital RCC-konferens.

Årets kontaktsjuksköterska i södra sjukvårdsregionen

Årets nominering är nu stängd.

Utmärkelsen delades ut den 18 maj 2021, vid en digital RCC-konferens.

Inom södra sjukvårdsregionen var det Anna Brynell, sjuksköterska på Neuroonkologiska mottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund, som utsågs till Årets kontaktsjuksköterska.

Årets kontaktsjuksköterska 2021

Årets kontaktsjuksköterska i sydöstra sjukvårdsregionen

Årets nominering är nu stängd.

Utmärkelsen delades ut den 18 maj 2021, vid en digital RCC-konferens.

Inom sydöstra sjukvårdsregionen var det Jenny Lindh, Region Kalmar län, som utsågs till Årets kontaktsjuksköterska.

Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare i sydöst