Årets kontaktsjuksköterska

För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans viktiga roll och funktion inom cancervården utnämner alla landets RCC ”Årets kontaktsjuksköterska”.

Utmärkelsen för Årets kontaktsjuksköterska kommer att delas ut till en kontaktsjuksköterska per sjukvårdsregion, vid den digitala nationella RCC-dagen den 18 maj 2021. Varje regionalt cancercentrum ombesörjer nomineringsprocessen i respektive sjukvårdsregion.

Nomineringar till Årets kontaktsjuksköterska 2021 kan lämnas av kollegor, chefer, personen själv eller av patienter och patientföreningar.

Den nominerade ska vara kliniskt verksam och ha ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor. Personen ska ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning samt med att utveckla funktionen och uppdraget.

Årets kontaktsjuksköterska och årets processledare 2020

Kontaktsjuksköterskans roll och funktion

Den nationella cancerstrategin från 2009 betonade att alla patienter med cancer ska erbjudas en fast kontaktperson vid den cancervårdande kliniken. Att införa kontaktsjuksköterskor har sedan dess varit ett prioriterat områden för landets regionala cancercentrum.

Kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner i vårdprocessen och möter patienter med komplexa behov och deras närstående. Kontaktsjuksköterskan ska förbättra och säkerställa god information och kommunikation mellan patienten och vården. Kontaktsjuksköterskan skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens möjligheter att vara delaktig i den egna vården.