Enheten för vårdutveckling

Utvecklingsledarna arbetar med stöd till de regionala vårdprocesserna och med diagnosövergripande områden, till exempel cancerrehabilitering, screening eller prevention.

Det kan till exempel handla om stöd till: 

  • regionala processägare, vårdprocessgrupper och omvårdnadsgrupper
  • förbättringsarbeten och utvecklingsprojekt i vården
  • framtagning, konsekvensbeskrivning och implementering av nya medicinska riktlinjer
  • utbildningar för patient- och närståendeföreträdare och medarbetare i vården.

Utvecklingsledarna kan även arbeta med diagnosövergripande områden, till exempel cancerrehabilitering, prevention eller patient- och närståendemedverkan. 

porträtt

Anna Karevi Verdoes

enhetschef vårdutveckling

RCC Väst

porträtt

Edvin Andersson

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Lise-Lotte Aspegren

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Marie Boëthius

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Ellen Brynskog

(föräldraledig) utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Anna Carlund

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Helena Ljungberg

Utvecklingsledare

porträtt

Elin Ljungqvist

utvecklingsledare, projektledare, nationell screeningsamordnare

RCC Väst

porträtt

Pernilla Lembing

administrativ samordnare,

RCC Väst

porträtt

Carina Mannefred

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Anna Sandelin

utvecklingsledare,

RCC Väst

porträtt

Frida Smith

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Victoria Tauson

utvecklingsledare

RCC Väst

Carin Wrennfors

projektledare, utrotningsprojektet kring livmoderhalscancer i VGR

porträtt

Catarina Åsberg

utvecklingsledare

RCC Väst