Enheten för vårdutveckling

Utvecklingsledarna arbetar med stöd till de regionala vårdprocesserna och med diagnosövergripande områden, till exempel cancerrehabilitering, screening eller prevention.

Det kan till exempel handla om stöd till: 

  • regionala processägare, vårdprocessgrupper och omvårdnadsgrupper
  • förbättringsarbeten och utvecklingsprojekt i vården
  • framtagning, konsekvensbeskrivning och implementering av nya medicinska riktlinjer
  • utbildningar för patient- och närståendeföreträdare och medarbetare i vården.

Utvecklingsledarna kan även arbeta med diagnosövergripande områden, till exempel cancerrehabilitering, prevention eller patient- och närståendemedverkan. 

porträtt

Anna Karevi Verdoes

enhetschef vårdutveckling

RCC Väst

porträtt

Edvin Andersson

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Marie Boëthius

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Ellen Brynskog

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Ewa Carlsson-Lalloo

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Veronica Lilja

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Elin Ljungqvist

utvecklingsledare (föräldraledig)

RCC Väst

porträtt

Pernilla Lembing

administrativ samordnare,

RCC Väst

porträtt

Carina Mannefred

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Josefin Rosengren

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention (föräldraledig)

RCC Väst

porträtt

Malin Samuelsson

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Frida Smith

utvecklingsledare

RCC Väst

porträtt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention

RCC Väst