Styrgrupp

I styrgruppen sitter en patientrepresentant, ledmöter från sjukhusledningar och ledningsgrupper i Västra Götalandsregionen och Region Halland, en ledmot från Göteborg Universitet, samt RCC Västs verksamhetschef.

 Styrgruppens huvuduppgift är att bidra till att de övergripande målen för RCC Väst uppnås, samt att genom uppföljning och utvärdering kontinuerligt utveckla verksamheten i ett regionalt perspektiv. Detta sker bland annat genom att:

  • initiera analyser av cancervården i Västra sjukvårdsregionen föreslå utvecklingsstrategier,
  • behandla och följa upp verksamhetens mål, utvecklingsplaner och budget
  • utforma riktlinjer för vårdprocessarbetet och medverka till att medarbetare vid enheterna ges möjlighet att delta i vårdprocessgrupperna
  • ta ställning till förslag på områden där vårdprogram bör utarbetas eller revideras,
  • ta ställning till förslag till vårdprogram med särskilt fokus på vårdprogrammens ekonomiska, organisatoriska och strukturella konsekvenser,
  • främja samarbete i vårdprocesser - preventiva insatser, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering och palliativ vård,
  • främja cancerforskning i regionen, nationellt och internationellt.  

Marie Röllgårdh

ordförande, enhetschef Koncernstab hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionen

 

 

Maria Fornander Hoorn

samordnare

RCC Väst

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef, föredragande

RCC Väst

Fredrik Bärg

ledamot, kansliansvarig Samverkansnämnden i Västra Sjukvårdsregionen

Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen

Olof Ekre

ledamot, områdeschef, område II

NU-sjukvården

Mats Elm

ledamot, chefsläkare Närhälsan

Närhälsan

Ann-Sofi Isaksson

ledamot, avdelningschef kunskapsstyrning

Region Halland

Claes Jönsson

ledamot, områdeschef

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Per Karlsson

ledamot, onkolog, förste chefsläkare,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ingrid Kössler

patientrepresentant, ledamot

Karin Looström Muth

ledamot, chefsläkare

Södra Älvsborgs Sjukhus

Åsa Meland

Utvecklingschef

Sjukhusen i väster

Karin Mellgren

ledamot, verksamhetschef, Barncancercentrum i Västra Sverige

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Univeritetssjukhuset

Johanna Svensson

ledamot - adjungerad, onkolog, verksamhetschef onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Martin Takac

ledamot, biträdande sjukhusdirektör

Skaraborgs Sjukhus