Styrgrupp

I styrgruppen sitter en patientrepresentant, ledmöter från sjukhusledningar och ledningsgrupper i Västra Götalandsregionen och Region Halland, en ledmot från Göteborg Universitet, samt RCC Västs verksamhetschef.

 Styrgruppens huvuduppgift är att bidra till att de övergripande målen för RCC Väst uppnås, samt att genom uppföljning och utvärdering kontinuerligt utveckla verksamheten i ett regionalt perspektiv. Detta sker bland annat genom att:

  • initiera analyser av cancervården i Västra sjukvårdsregionen föreslå utvecklingsstrategier,
  • behandla och följa upp verksamhetens mål, utvecklingsplaner och budget
  • utforma riktlinjer för vårdprocessarbetet och medverka till att medarbetare vid enheterna ges möjlighet att delta i vårdprocessgrupperna
  • ta ställning till förslag på områden där vårdprogram bör utarbetas eller revideras,
  • ta ställning till förslag till vårdprogram med särskilt fokus på vårdprogrammens ekonomiska, organisatoriska och strukturella konsekvenser,
  • främja samarbete i vårdprocesser - preventiva insatser, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering och palliativ vård,
  • främja cancerforskning i regionen, nationellt och internationellt.  

Marie Röllgårdh

ordförande, enhetschef Koncernstab hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionen

 

 

Maria Fornander Hoorn

samordnare

RCC Väst

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef, föredragande

RCC Väst

Ledamöter

Christina Svärd

områdeschef Hallands sjukhus

Region Halland

 

Claes Jönsson

områdeschef Område 5

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jacob Wulfsberg

chefläkare

Sjukhusen i väster

Jeanette Törnqvist

verksamhetschef, Kvalitet inom hälso- och sjukvård, Region Halland

Region Halland

Karin Mellgren

verksamhetschef, Barncancercentrum i Västra Sverige

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Magnus Olsson

verksamhetschef, K2

Skaraborgs Sjukhus

Mats Elm

chefläkare Närhälsan

Närhälsan

Olof Ekre

områdeschef, Ledning och stöd övergripande

NU-sjukvården

Per Karlsson

professor, Göteborgs universitet

Ralph Harlid

strateg

Södra Älvsborgs Sjukhus

Adjungerade ledamöter

Anna Karevi Verdoes

enhetschef vårdutveckling

RCC Väst

 

Fredrik Bärg

kansliansvarig Samverkansnämnden i Västra Sjukvårdsregionen

Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen

Johanna Svensson

verksamhetschef vo onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Max Själander

kommunikationsstrateg

Koncernstab kommunikation och externa relationer, Koncernkontoret, Västra Götala...