MENY

Styrgrupp

I styrgruppen sitter en patientrepresentant, ledmöter från sjukhusledningar och ledningsgrupper i Västra Götalandsregionen och Region Halland, en ledmot från Göteborg Universitet, samt RCC Västs verksamhetschef.

 Styrgruppens huvuduppgift är att bidra till att de övergripande målen för RCC Väst uppnås, samt att genom uppföljning och utvärdering kontinuerligt utveckla verksamheten i ett regionalt perspektiv. Detta sker bland annat genom att:

  • initiera analyser av cancervården i Västra sjukvårdsregionen föreslå utvecklingsstrategier,
  • behandla och följa upp verksamhetens mål, utvecklingsplaner och budget
  • utforma riktlinjer för vårdprocessarbetet och medverka till att medarbetare vid enheterna ges möjlighet att delta i vårdprocessgrupperna
  • ta ställning till förslag på områden där vårdprogram bör utarbetas eller revideras,
  • ta ställning till förslag till vårdprogram med särskilt fokus på vårdprogrammens ekonomiska, organisatoriska och strukturella konsekvenser,
  • främja samarbete i vårdprocesser - preventiva insatser, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering och palliativ vård,
  • främja cancerforskning i regionen, nationellt och internationellt.  

Marie Röllgårdh

ordförande, enhetschef Koncernstab hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionen

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef, ledamot

RCC Väst

Ann-Sofi Isaksson

ledamot, avdelningschef kunskapsstyrning

Region Halland

Hans Lönroth

ledamot, områdeschef

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Per Karlsson

Onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ingrid Kössler

patientrepresentant, ledamot

Henrik Olsson

ledamot, utvecklingschef, tf chefläkare

NU-sjukvården

Kaarina Sundelin

ledamot, biträdande sjukhusdirektör

Södra Älvsborgs sjukhus

Martin Takac

ledamot, biträdande sjukhusdirektör

Skaraborgs Sjukhus

Karin Abrahamsson

sekreterare

RCC Väst

Kontakt

porträtt

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef

RCC Väst


Faktaägare: Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 13 juli 2017