Enheten för statistik

Statistikerna arbetar med framtagning, analys och sammanställning av data från regionala cancerregistret och nationella kvalitetsregister, samt stöd till utveckling av de nationella kvalitetsregistren inom cancerområdet.

porträtt

Katrín Gunnarsdóttir

enhetschef statistik

RCC Väst

porträtt

Anna Genell

statistiker

RCC Väst

porträtt

Justin Harbs

statistiker

RCC Väst

porträtt

Madeleine Helmersson

statistiker,

RCC Väst

porträtt

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

porträtt

Mikael Holtenman

statistiker

RCC Väst

porträtt

Anna Källsgård

statistiker

RCC Väst

porträtt

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

porträtt

Tim Säll

statistiker

RCC Väst

porträtt

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst