Enheten för registerkoordination

På enheten arbetar registeradministratörer med ansvar för validering och kodning av den regionala inrapporteringen till Sveriges nationella cancerregister samt till de diagnosspecifika kvalitetsregistren inom cancerområdet.

I arbetet ingår bland annat efterforskning av data, regelbunden samverkan med till exempel processägare, registerhållare, inrapporterande kliniker, patologenheter och Socialstyrelsen.

Enheten har INCA support och sköter hanteringen av användarkonton till INCA-plattformen samt genomför riktade utbildningsinsatser kopplade till INCA och de olika kvalitetsregistren.

Vi deltar i olika nationella samverkansgrupper för till exempel framtagande av nationella kodnings principer och manualer. Enkätkonstruktör/handläggare tar fram underlag och hanterar patientrapporterade data (PROM/PREM) kopplat till kvalitetsregister och IPÖ, främst via 1177.

porträtt

Charlotta Briggman

enhetschef registerkoordination

RCC Väst

porträtt

Michelle Lemvik

Administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Sandra Lindström

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Karin Malbert

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Jawad Shahin

PROM- PREM konstruktör, Regional INCA Support

RCC Väst

porträtt

Erika Strande

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Lina Zachrisson

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Sarah Zaya

Administrativ koordinator

RCC Väst