Enheten för registerkoordination och kanslistöd

Registeradministratörer är administrativa koordinatorer som bevakar och administrerar inrapportering till nationella cancerregistret och till de nationella kvalitetsregistren.

Bland annat eftersöker de uteblivna anmälningar och följer upp felaktig och ofullständig inrapportering, så att registren ska ha så hög täckningsgrad och så tillförlitlig data som möjligt.   

Vid enheten ges även övergripande stöd till hela RCC Västs kansli, till exempel vad gäller ekonomi samt personal- och lokalfrågor. 

porträtt

Charlotta Briggman

enhetschef registerkoordination och kanslistöd

RCC Väst

porträtt

Isabella Bergman

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Astrid Carling

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Kerstin Dreymertz

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Elisabeth Kobb

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Sandra Lindström

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Lena Nilsson

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Jawad Shahin

administrativ koordinator

RCC Väst

porträtt

Siv Vitblom

administrativ koordinator

RCC Väst