Regionala processägare i Västra sjukvårdsregionen

Regionala processägare är kliniskt verksamma specialistläkare som ansvarar för att driva och samordna utvecklingsarbetet i cancervården för respektive vårdprocess.

Arbetet sker med hjälp av en vårdprocessgrupp, där den regionala processägaren är ordförande. Vårdprocessgruppen består av specialistläkare från olika medicinska områden från samtliga förvaltningar som berörs av den aktuella vårdprocessen och sjuksköterskan som är ordförande i den regionala omvårdnadsgruppen. Många av grupperna har även en patientrepresentant. 

Den regionala processägaren och vårdprocessgrupperna ansvarar bland annat för:

  • Implementering av nationella vårdprogram och att fram regionala medicinska riklinjer, som är tillämpningar av de nationella vårdprogrammen. 
  • Att hålla samman och följa upp utvecklingsarbetet i Västra sjukvårdsregionen.  

Nedan listas processägarna per diagnosområde.  

porträtt

Andreas Pischel

regional processägare tarmcancerscreening, gastroenterolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Anna Grenabo Bergdahl

regional processägare testikelcancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Anna-Karin Elf

regional processägare neuroendokrina buktumörer, endokrinkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Anna-Karin Tzikas

regional processägare bröstcancer, onkolog

Uddevalla Sjukhus

porträtt

Annika Hedlund

regional processägare testikelcancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Caroline Adestam Minnhagen

regional processägare strålbehandling, sjukhusfysiker

Region Kalmar Län

porträtt

Catharina Lewerin

regional processägare lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL), hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Cecilia Kärrberg

regional processägare särskild gynekologisk dysplasi, gynekolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Cecilie Hveding Blimark

regional processägare myelom, hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Cecilia Remling

regional processägare tjock-, ändtarms- och analcancer

Sjukhuset i väster

porträtt

Dan Asplund

regional processägare tjock- och ändtarmscancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

David Wennergren

regional processägare skelett- och mjukdelssarkom, ortoped

Sahlgrenska universitetssjukhuset

porträtt

Elisabet Löfdahl

överläkare palliativ medicin, regional processägare palliativ vård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Eva Hammerlid

regional processägare huvud- och halscancer, ÖNH-läkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Hedda Haugen Cange

regional processägare huvud- och halscancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Jakob Dahlberg

regional processägare sköldkörtelcancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Jan Nyman

regional processägare lungcancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Jan-Erik Johansson

regional processägare stamcellstransplantation, överläkare, docent

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Jenny Heiman

regional processägare bröstcancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Jesper Lindberg

regional processägare strålbehandling, sjukhusfysiker

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Jesper Poucette

regional processägare cancerrehabilitering, distriktsläkare

Närhälsan

porträtt

Johan Dahlén Gyllencreutz

regional processägare hudcancer, verksamhetsöverläkare

Frölunda Specialistsjukhus, Sjukhusen i väster

porträtt

Johan Stranne

regional processägare prostatacancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Johanna Wennerblom

regional processägare bukspottkörtelcancer, Överläkare, Med.Doktor

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Jon Kindblom

regional processägare prostatacancer, onkolog

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Jonatan Källström

regional processägare barncancer, barnläkare

Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Katarina Kylebäck

regional processägare livmoderhalscancerprevention, gynekolog

Masthuggets gynekologmottagning

porträtt

Katja Stenström Bohlin

regional processägare vulvacancer och livmoderhalscancer, överläkare gynekologisk tumörkirurgi,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Kimia Kohestani

regional processägare peniscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Lena Olsson

regional processägare lungcancer, lungläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Lovisa Wennström

regional processägare leukemi, hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Malin Sternby Eilard

leverkirurg, regional processägare cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Magnus Fovaeus

regional processägare njurcancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Marcela Ewing

regional processägare tidig upptäckt, specialistläkare allmänmedicin och onkologi, medicinsk rådgivare

RCC Väst

porträtt

Mattias Prytz

regional processägare anal-, tjock- och ändtarmscancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Pernilla Dahm-Kähler

regional processägare äggstockscancer, gynekologisk tumörkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Sofia Ekdahl

regional processägare för cancer utan känd primärtumör

Östra sjukhuset, Göteborg

porträtt

Stefan Lindskog

regional processägare buksarkom, Med.dr, kirurg,

Hallands sjukhus Varberg/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Stina Nyblom

regional processägare palliativ vård, specialistläkare

Palliativt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Ulrika Smedh

regional processägare matstrups- och magsäckscancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Vakant

regional processägare hjärntumörer

RCC Väst

porträtt

Viveka Ströck

regional processägare urinblåsecancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Åsa Lång

regional processägare livmoderkroppscancer, gynonkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Åsa Åkesson

regional processägare livmoderkroppscancer, gynekologisk tumörkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset