Regionala processledare i Västra sjukvårdsregionen

Regionala processledare är kliniskt verksamma specialistläkare som ansvarar för att driva och samordna utvecklingsarbetet i cancervården för respektive vårdprocess.

Arbetet sker med hjälp av en vårdprocessgrupp, där den regionala processledaren är ordförande. Vårdprocessgruppen består av specialistläkare från olika medicinska områden från samtliga förvaltningar som berörs av den aktuella vårdprocessen och sjuksköterskan som är ordförande i den regionala omvårdnadsgruppen. Många av grupperna har även en patientrepresentant. 

Den regionala processledaren och vårdprocessgrupperna ansvarar bland annat för:

  • Implementering av nationella vårdprogram och att fram regionala medicinska riklinjer, som är tillämpningar av de nationella vårdprogrammen. 
  • Att hålla samman och följa upp utvecklingsarbetet i Västra sjukvårdsregionen.  

Nedan listas processledare per diagnosområde.  

porträtt

Andreas Pischel

regional processledare tarmcancerscreening, gastroenterolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Anna Grenabo Bergdahl

regional processledare testikelcancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Anna Nordenskjöld

regional processledare bröstcancer, onkolog

Södra Älvsborgs Sjukhus

porträtt

Anna-Karin Elf

regional processledare neuroendokrina buktumörer, endokrinkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Annika Hedlund

regional processledare testikelcancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Boglarka Fekete

regional processledare äggstockscancer, gynonkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Caroline Adestam Minnhagen

regional processledare strålbehandling, sjukhusfysiker

Region Kalmar Län

porträtt

Catharina Lewerin

regional processledare lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL), hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Cecilie Hveding Blimark

regional processledare myelom, hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Cecilia Remling

regional processledare tjock-, ändtarms- och analcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Charlotte Palmqvist

regional processledare äggstockscancer, gynekologisk tumörkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

David Wennergren

regional processledare skelett- och mjukdelssarkom, ortoped

Sahlgrenska universitetssjukhuset

porträtt

Elisabet Löfdahl

överläkare palliativ medicin, regional processledare palliativ vård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Emma Mangelus

regional processledare njurcancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Eva Hammerlid

regional processledare huvud- och halscancer, ÖNH-läkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Hedda Haugen Cange

regional processledare huvud- och halscancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Jakob Dahlberg

regional processledare sköldkörtelcancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Jan Nyman

regional processledare lungcancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Jan-Erik Johansson

regional processledare stamcellstransplantation, överläkare, docent

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Jenny Heiman

regional processledare bröstcancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Jenny Magnusson

regional processledare peniscancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Jesper Lindberg

regional processledare strålbehandling, sjukhusfysiker

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Jesper Poucette

regional processledare cancerrehabilitering, distriktsläkare

RCC Väst

porträtt

Johan Dahlén Gyllencreutz

regional processledare hudcancer, verksamhetsöverläkare

Högsbo närsjukhus

porträtt

Johanna Wennerblom

regional processledare bukspottkörtelcancer, Överläkare, Med.Doktor

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Jon Kindblom

onkolog, regional processledare prostatacancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Jonatan Källström

regional processledare barncancer, barnläkare

Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Karin Bergmark

regional processledare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Katarina Kylebäck

regional processledare livmoderhalscancerprevention, gynekolog

Masthuggets gynekologmottagning

porträtt

Katja Stenström Bohlin

regional processledare vulvacancer och livmoderhalscancer, överläkare gynekologisk tumörkirurgi,

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Kimia Kohestani

regional processledare prostatacancer

RCC Väst

porträtt

Lena Olsson

regional processledare lungcancer, lungläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Lovisa Wennström

regional processledare leukemi, hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Malin Sternby Eilard

leverkirurg, regional processledare cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Magnus Fovaeus

regional processledare njurcancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Marcela Ewing

regional processledare tidig upptäckt, specialistläkare allmänmedicin och onkologi, medicinsk rådgivare

RCC Väst

porträtt

Maria Edegran

regional processledare mammografi, överläkare radiologi

NU-sjukvården, Uddevalla

porträtt

Mattias Prytz

regional processledare anal-, tjock- och ändtarmscancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Sofia Ekdahl

regional processledare för cancer utan känd primärtumör

Östra sjukhuset, Göteborg

porträtt

Sofia Sandberg

regional processledare tjock- och ändtarmscancer, kirurg

Östra sjukhuset

porträtt

Stefan Lindskog

regional processledare buksarkom, Med.dr, kirurg,

Hallands sjukhus Varberg/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Stina Nyblom

regional processledare palliativ vård, specialistläkare

Palliativt Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Ulrika Smedh

regional processledare matstrups- och magsäckscancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

porträtt

Viveka Ströck

regional processledare urinblåsecancer, urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Åsa Lång

regional processledare livmoderkroppscancer, gynonkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Åsa Åkesson

regional processledare livmoderkroppscancer, gynekologisk tumörkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset