MENY

Kommunikation

Funktionen är direkt underställd RCC Västs verksamhetschef och arbetar med intern och extern kommunikation. Arbetet sker i samarbete med kommunikationsavdelningarna vid koncernkontoret i Västra Götalandsregionen, Cancervård Halland, förvaltningar inom Västra sjukvårdsregionen och övriga regionala cancercentrum.

porträtt

Anna Nilsson

kommunikationsansvarig

RCC Väst


Faktaägare: Anna Nilsson, kommunikationsansvarig, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 14 september 2018