Kommunikation

Funktionen är direkt underställd RCC Västs verksamhetschef och arbetar med intern och extern kommunikation. Arbetet sker i samarbete med kommunikationsavdelningarna vid koncernkontoret i Västra Götalandsregionen, Cancervård Halland, förvaltningar inom Västra sjukvårdsregionen och övriga regionala cancercentrum.

porträtt

Anna Nilsson

kommunikationsansvarig

RCC Väst

porträtt

Annika Magnusson

Kommunikatör (vikarie)

RCC Väst

porträtt

Karin Allander

kommunikatör, (föräldraledig)

RCC Väst

porträtt

Emelie Ljunggren

kommunikatör (föräldraledig)

RCC Väst

Faktaägare: Anna Nilsson, kommunikationsansvarig, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 25 januari 2018