Kommunikation

Kommunikationsfunktionen ger stöd och strategisk kommunikationsrådgivning i intern och extern kommunikation inom RCC Väst. Exempelvis kommunikationsplanering, produktion och spridning av av nyheter och informationsmaterial samt webbinnehåll, inom ramen för RCC Västs uppdrag.

Arbetet sker i samarbete med kommunikationsavdelningarna vid koncernkontoret i Västra Götalandsregionen, Cancervård Halland, förvaltningar inom Västra sjukvårdsregionen och övriga regionala cancercentrum.

Medarbetare inom kommunikationsfunktionen är organisatoriskt placerade vid Koncernstab kommunikation och externa relationer, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen. 

porträtt

Max Själander

teamledare, kommunikationsstrateg

Koncernstab kommunikation och externa relationer, Koncernkontoret, Västra Götala...

porträtt

Emelie Ljunggren

kommunikatör

RCC Väst

porträtt

Anna Nilsson

kommunikationsstrateg

RCC Väst