Klinisk cancerforskning

RCC väst stödjer på olika sätt klinisk cancerforskning. Ett antal medarbetare bedriver forskning inom området. Några av dem är engagerade i forskarskolan som riktar sig till kliniskt verksamma doktorander vid Göteborgs universitet.

Forskningsområdena innefattar främst klinisk cancerepidemiologi, cancerprevention och strålbehandlingsrelaterade biverkningar. Såväl individer som har, eller har haft, en cancersjukdom som anhöriga till cancerpatienter studeras. Den kunskap som tas fram kan användas för att minska antalet individer som insjuknar i cancer, öka överlevnaden vid sjukdomen, förbättra livskvaliteten under och efter behandling samt minska risken för komplikationer hos cancersjuka.

porträtt

Caroline Olsson

forskningsledare, docent radiofysik

RCC Väst

porträtt

Thomas Björk-Eriksson

avdelningschef

RCC Väst

porträtt

Ola Bratt

professor i klinisk cancerepidemiologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

porträtt

Marcela Ewing

regional processledare tidig upptäckt, specialistläkare allmänmedicin och onkologi, medicinsk rådgivare

RCC Väst

porträtt

Anna Genell

statistiker

RCC Väst

porträtt

Katrín Gunnarsdóttir

statistiker

RCC Väst

porträtt

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

porträtt

Ulf Lönqvist

IT-förvaltning, projektledare

RCC Väst

porträtt

Frida Smith

forskningsledare,

RCC Väst

porträtt

Björn Strander

medicinsk rådgivare, gynekolog, forskare

RCC Väst