Enheten för IT

Systemutvecklare och produktägare arbetar med uppbyggnad, administration och utveckling av nationella kvalitetsregister och projektledning av den nationella INCA-plattformen. Vid enheten finns även medarbetare som arbetar med lokalt IT-stöd och förvaltning.

porträtt

Alexander Börjesson

enhetschef IT

RCC Väst

porträtt

Emma Eriksson

systemutvecklare

RCC Väst

porträtt

Marie Blom

produktägare

RCC Väst

porträtt

Tai Wai Cheng

produktägare

RCC Väst

porträtt

Vlad Dragos

systemutvecklare

RCC Väst

porträtt

Jon Fahlberg

scrummaster och systemutvecklare

RCC Väst

porträtt

Jenny Franze

produktägare

RCC Väst

porträtt

Johan Ivarsson

produktägare

RCC Väst

porträtt

Emil Selmeryd

systemutvecklare

RCC Väst

porträtt

Andreas Torén

IT-samordnare och applikationsspecialist

RCC Väst

porträtt

Anna Zhutava

Systemutvecklare

RCC Väst

porträtt

Linus Österlund

systemutvecklare

RCC Väst