Nyheter

Samverkan
Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Lungcancerscreening skulle rädda liv i Sverige, det är visat i flera stora internationella studier. Ändå har Socialstyrelsen inte ens börjat utreda om screeningen ska rekommenderas här. Hur hänger det ihop? För att tydliggöra var frågan står i Sverige bjöd RCC i samverkan in till en workshop som samlade perspektiven och specialisterna för en genomgång.

Samverkan
Mef Nilbert får uppdraget att uppdatera cancerstrategin

Under 2024 ska den nationella cancerstrategin uppdateras. Uppdraget att göra uppdateringen går till Mef Nilbert, som ska presentera ett förslag redan i höst.

Samverkan
Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Nu lanseras Min vårdplan för buksarkom inklusive gynekologiska sarkom. Det är den 20:e diagnosspecifika vårdplanen och målet är att alla cancerdiagnoser ska få en egen vårdplan.

Samverkan
Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Att hitta cancer tidigt i sjukdomsförloppet ökar chanserna till överlevnad och behandlingarna kan bli mindre tuffa. För att förstärka området har RCC i samverkan utsett Eliya Abedi och Elinor Nemlander som nationella samordnare för tidig upptäckt av cancer. En första arbetsuppgift är att skapa ett nationellt multiprofessionellt nätverk med experter med representation över landet.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och stöddokument

I dag går sex nationella vårdprogram, ett standardiserat vårdförlopp och ett stöddokument ut på remiss.

Samverkan
Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat

Insatser som ger extra kraft åt förbättringsarbete och insatser som knyter ihop regionerna. Det hoppas RCC:s samordnare på, när regionerna kan börja söka medel från RCC för insatser inom rehabilitering och palliativ vård eller bilddiagnostik och patologi. Nu har ansökningstiden öppnat.

Samverkan
Möt Per Henrik Edqvist - Ny IPÖ-samordnare för RCC

Under hösten 2023 anställdes Per-Henrik Edqvist som nationell samordnare för IPÖ då han efterträdde Maria Sörby. Nu berättar han om sin första tid i rollen hos RCC, hur nulägesbilden i IPÖ ser ut samt varför IPÖ är ett relevant verktyg.

Väst
Safety-netting ökar patientsäkerheten i primärvården

I en föreläsning som Rita Fernholm, specialist i allmänmedicin, höll för allmänläkare inom primärvården betonades vikten av att undvika försenade diagnoser med hjälp av bland annat Safety-netting.

Samverkan
Utbyggd precisionsdiagnostik en förutsättning för jämlik precisionsmedicin

Precisionsdiagnostiska metoder bedöms öka med 170 procent på fem år, enligt experter. Metoderna är en förutsättning för att kunna ge precisionsläkemedel, och därför en central del i det jämlika införandet. Det är bakgrunden till den lägesbild och framtidsspaning som Regionala cancercentrum i samverkan nu publicerar.

Samverkan
Intresset var stort när den första nationella nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom barnonkologin hölls

Under en heldag i Stockholm samlades närmare fyrtio kontaktsjuksköterskor inom barnonkologin. Deltagarna knöt nya och värdefulla kontakter och delade med sig av sina erfarenheter.