Nyheter

Samverkan
Ny webbutbildning om cancerrehabilitering för dig i primärvården

Utbildningen, som är kostnadsfri, syftar till att öka kunskapen om hur du, i din arbetsroll, kan förebygga och reducera följderna av cancersjukdomar och dess behandling.

Samverkan
Nu finns en reviderad version av det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom (ABCL)

Det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom har reviderats och godkänts av RCC i samverkan.

Väst
Välfungerande strukturer när organiserad prostatacancertestning prövats men lägre deltagande än väntat

Under 2020–2022 har organiserad prostatacancertestning prövats i ett pilotprojekt i Västra Götalandsregionen. Strukturen för organiserad prostatacancertestning har fungerat väl och i utvärderingen av pilotprojektet kom det fram att strukturen för den organiserade testningen uppskattats av såväl invånare som vårdpersonal.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för Binjuretumörer

Det nationella vårdprogrammet för binjuretumörer har genomgått en större revidering med förtydliganden kring utredning, behandling och uppföljning av respektive typ av tumör. Det uppdaterade vårdprogrammet fastställdes i RCC i samverkan den 10 januari 2023.

Samverkan
SVF för bukspottkörtelcancer uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för bukspottkörtelcancer är uppdaterat.