Nyheter

Samverkan
Ny version av Min vårdplan för peniscancer

Nu finns Min vårdplan peniscancer v 4.0 publicerad. Den behöver aktiveras på era enheter i dialog med verksamheterna och regional SOB-förvaltning. Detta är en större revidering/uppdatering:

Samverkan
Uppdaterat nationellt vårdprogram för trofoblastsjukdomar

Det nationella vårdprogrammet för trofoblastsjukdomar har uppdaterats. Vårdprogrammet skiljer sig inte från aktuell handläggning idag.

Samverkan
Min vårdplan cancer: Nu skapas fler mötesplatser för att lyfta patientens perspektiv

Patienter upplever att Min vårdplan cancer ökar deras kunskap om den egna sjukdomen, men att verktyget behöver bli smidigare att använda digitalt. Nu skapas fler mötesplatser för att lyfta patientens perspektiv i utvecklingen av Min vårdplan.

Väst
Ny version av Barnonkologihandboken

Barnonkologihandboken har uppdaterats och finns nu i en ny version för användning i Västra Götalandsregionen, Halland, Jönköping och Karlstad.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

I dag går tre nationella vårdprogram, två standardiserade vårdförlopp och två Min vårdplan för cancer ut på remiss.

Samverkan
Nu finns en uppdaterad version av vårdprogrammet för hudlymfom

Hudlymfom benämns ofta kutana lymfom. Det är en heterogen grupp av sjukdomar som har gemensamt att de utgörs av ett lymfom med primärt ursprung i huden. Hudlymfom utgör cirka 2 % av alla lymfom. Den årliga incidensen är cirka 1/100 000, vilket innebär att det är en ovanlig sjukdomsgrupp. Nu har vårdprogrammet för hudlymfom publicerats i en uppdaterad version 3.0.

Samverkan
Film om självprovtagning för HPV ska underlätta deltagande i screening

Nu finns en animerad film på 1177.se som visar och beskriver hur man tar ett självprov för HPV. Filmen har efterfrågats inom screeningverksamhet i hela landet och syftet är att kvinnor ska känna sig trygga med provtagningsmetoden.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för tumörer i centrala nervsystemet

Det nationella vårdprogrammet för tumörer i centrala nervsystemet har uppdaterats och omfattar nu även hjärnhinnetumörer (meningeom).

Väst
Anneli Torstensson, nytt chefsstöd på RCC Väst

Den första september började Anneli Torstensson i rollen som chefsstöd på RCC Väst. Anneli kommer att ersätta Maria Fornander Hoorn som efter årsskiftet går i pension.

Samverkan
"En vårdprogramgrupp som fungerar väl är stark"

Efter mer än tio år som ordförande i vårdprogramsgruppen för peniscancer är det dags för Peter Kirrander att lämna över stafettpinnen. Under hans tid har det skett stora utvecklingssteg inom diagnosen som är en av urologins ovanligaste cancerformer.

Väst
Två nya kursledare söks till Regionalt cytostatikakörkort

Utbildningen Regionalt cytostatikakörkort är populär och kurstillfällena är ofta fullbokade. Den arrangeras tre gånger per termin och hålls delvis online, med totalt cirka 120 deltagare varje år. Varje kurs avslutas även med en fysisk sammankomst.

Samverkan
RCC samordnar informationskampanj om screening

Nu startar regionernas gemensamma informationskampanj om screening för att upptäcka cancer. Regionala cancercentrum har utformat kampanjen tillsammans med regionerna och 1177. Den kommer synas i sociala medier, annonser och på affischer runt om i landet under hela september.

Samverkan
Nationellt vårdprogram Merkelcellscancer (MCC) uppdaterat

Nationellt vårdprogram för merkelcellscancer (MCC) har uppdaterats med några mindre revideringar.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för ALL

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är en ovanlig cancersjukdom engagerande benmärgen där cirka 50 vuxna personer per år insjuknar i Sverige. Nu har det nationella vårdprogrammet för ALL uppdaterats.

Samverkan
SVF:ens flödesscheman har kompletterats med KVÅ-koder

De flödesscheman som visualiserar de standardiserade vårdförloppen har under sommaren kompletterats med KVÅ-koder.

Samverkan
Reviderat vårdprogram för mantelcellslymfom

I Sverige insjuknar ca 100 personer årligen i mantelcellslymfom (MCL). Sjukdomen kan i vissa fall ha ett indolent förlopp och initialt inte vara behandlingskrävande, men kan också vara betydligt mer kliniskt aggressiv. Nu har det nationella vårdprogrammet för mantelcellslymfom reviderats.

Samverkan
Nytt nationellt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering

Ett nytt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering har fastställts och publicerats i Kunskapsbanken på cancercentrum.se. Tidigare har ett liknande dokument funnits under benämningen Vägledning för bäckencancerrehabilitering, men nu är det omarbetat till ett vårdprogram.

Samverkan
Min vårdplan för hudcancer publicerad

Nu finns Min vårdplan för hudcancer publicerad. Den riktar sig till patienter med malignt melanom, skivepitelcancer och merkelcellscancer.

Samverkan
Många med matstrups- och magsäckscancer upplever god livskvalitet men också trötthet och oro

För första gången sedan starten har det nationella kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer (NREV) sammanställt en patientrapport med lättillgänglig information som riktar sig till patienter.

Samverkan
”Vinsterna är många om fler regioner skulle bli bättre på att inrapportera användningen av cancerläkemedel”

I en ny rapport från Socialstyrelsen spås att notan för cancerläkemedel kommer öka. Ett sätt för regionerna att skapa bättre överblick över kostnaderna och följa upp läkemedelsanvändningen är att inrapportera verksamhetens användning av olika cancerläkemedel.