Utbildningen Cytostatikakörkort firar 10 år

Sidan publicerades 17 maj 2022

Utbildningen startade 2012 för att få till en likvärdig utbildning i Västra sjukvårdsregionen så att hanteringen av cytostatika ska ske på samma sätt. Hitintills har över 1100 sjuksköterskor och undersköterskor gått utbildningen.

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor i Västra sjukvårdsregionen, den ges via webben via plattformen Lära nära och kan genomföra när och var man själv vill. Även chefer är välkomna att gå kursen.

kursledare-cytostatikakörkort-580px.jpgKursledare, från vänster: Sara Tysk, Anki Delin Eriksson, Carina Jakobsson, Maria Karlman, Elisabeth Bertsche, Nancy Wahl och Niklas Andersson. 


— Under utbildningen läggs stort fokus på riskbedömningar som deltagarna ska göra på sina arbetsplatser. En av frågorna handlar bland annat om att man ska reflektera utifrån hur man har det i sin kliniska vardag utifrån kursen och sen ta med sig reflektionerna till den fysiska träffen där vi gör en liten riskbedömning utifrån vad de har tagit med sig, berätta Anki Delin Eriksson, specialistsjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och kursledare för cytostatikakörkort. 

Niklas Andersson är sjuksköterska på Hematologimottagningen inom NU-sjukvården och har nyligen gått utbildningen. Verksamheten har som mål att alla som arbetar på mottagningen ska gå utbildningen i cytostatikakörkort.

— Jag hann börja jobba lite med cytostatika innan jag gick kursen. Nu efter att jag har gått utbildningen så känner jag att jag gjorde mycket rätt vid hantering av cytostatika redan innan men att jag även gjorde en del som inte var helt enligt hur man bör göra. Nu tänker jag på att hålla mig uppdaterad eftersom utvecklingen går framåt hela tiden och olika rutiner förändras. Så efter kursen har jag blivit mer uppdaterad och jag håller mig även fortsatt uppdaterad kring vad som gäller. Det har blivit enklare att veta hur jag ska hålla mig uppdaterad.

Deltagarna har fem veckor på sig att göra uppgifter, lyssna på föreläsningar, svara på frågor och reflektera. Utbildningen anpassas utifrån om deltagaren är sjuksköterska eller undersköterska och avslutas med en fysisk träff där deltagarna diskuterar tillsammans och gör praktiska övningar.

— Jag tycker att det var väldigt skönt att jag kunde gå utbildningen när det passade mig, då kunde jag vara 100 procent fokuserad när jag läste artiklarna och gick igenom frågorna. Mötet i slutet var en av de bästa grejerna med hela utbildningen då man knöt ihop all kunskap man hade fått och kunde diskutera med kollegor på andra arbetsplatser hur de har upplevt utbildningen och hur de gör i sin vardag. Det var också bra att man fick respons hela tiden under utbildningen från lärarna så att man inte satt i flera timmar och sen fick man reda på att man hade uppfattat frågorna fel, fortsätter Niklas Andersson.

Test av skyddsrockar visade på brister

En tidigare kursledare undersökte skyddsrockar som användes i hela regionen vid hantering av utsöndringar och administration av cytostatika. Vid tester kom det fram att skyddsrockarna inte var godkända.

— Efter utredningen har rockarna så gott som helt försvunnit i regionen. Det har ju varit lite svårt under pandemin att få tag på engångsrockar men nu har man infört cytostatikagodkända skyddsrockar nästan överallt. Upptäckten har vi delat vidare nationellt, så det har blivit jättestort säger Sara Tysk, undersköterska på Skaraborgs Sjukhus och kursledare för cytostatikakörkort.

När det upptäcktes att skyddsrockarna inte var godkända informerades Regionservice som har hand om lokalvård eftersom de städar på utsatta områden. De fick information om hur omvårdnadspersonal arbetar med cytostatika och hur hantering av cytostatikavfall och kontaminerade ytor ska gå till. Detta har resulterat i att Regionservice har satt ihop ett eget utbildningsmaterial till sina medarbetare för att för att även skydda dem på allra bästa sätt           

Nationellt och regionalt nätverk för kursledare

Utbildningen Cytostatikakörkort har gett ringar på vattnet i hela Sverige. Idag finns det både ett regionalt och ett nationellt nätverk för kursledare som håller i utbildningen Cytostatikakörkort via Lära nära plattformen.

I det nationella nätverket har kursinnehållet utvecklats mycket under de gångna 10 åren. Nyligen gjordes dessutom en omfattande regional utveckling av utbildningen med revidering av innehållet, bilder och filmer. Utbildningen fortsätter att utvecklas succesivt.

— Vi i det regionala nätverket har blivit som en expertgrupp i regionen där frågor om cytostatikahantering kommer in och som vi hanterar.  Vårt arbete har blivit mycket större än bara själva kursen, avslutar Anki Delin Eriksson.

Aktuella utbildningstillfällen Cytostatikakörkort