Diagnoskoordinator underlättar införande av Min vårdplan

Sidan publicerades 14 juni 2022

RCC Väst har tagit fram en regional modell för implementering av nationell Min vårdplan i cancervården. Kärnan i modellen är att rekrytera och kompetensutveckla kontaktsjuksköterskor. I rollen som regional diagnoskoordinator ger de sedan stöd och utbildar i arbetssätt kring Min vårdplan inom respektive diagnosområde.

– Vi behövde hitta ett sätt att förankra arbetet i förvaltningarna som också innebär att de finns kunniga personer kvar i verksamheten när införandet är klart. Därför har vi valt att rekrytera och utbilda kunniga kontaktsjuksköterskor. I rollen som diagnoskoordinatorer arbetar de sedan med implementering av Min vårdplan i de diagnosgrupper som de kan bäst, berättar Ellen Brynskog, utvecklingsledare vid RCC Väst

collage_ellen_sofie_alicia.jpgDe som tagit fram modellen är (från vänster i bild); Ellen Brynskog och Sofie Grinneback, utvecklingsledare vid RCC Väst, tillsammans med Alicia Hellgren, kontaktsjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt utvecklingsledare vid RCC Väst.

Rekrytering via omvårdnadsgrupper

Alicia Hellgren är kontaktsjuksköterska på neurologimottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och numera även samordnarare för regionens diagnoskoordinatorer. Hon är också den som först prövade på rollen som diagnoskoordinator och som arbetat fram modellen för införande tillsammans med utvecklingsledarna Ellen Brynskog och Sofie Grinneback på RCC Väst.

– Först ut i rollen som diagnoskoordinator startade jag med införandet av Min vårdplan för patienter med tumörer i centrala nervsystemet och bröstcancer. Samtidigt spånade jag lite fram och tillbaka med utvecklingsledarna om hur vi skulle göra det här på bästa sätt, berättar hon.

Inom de allra flesta cancerdiagnoser arbetar vårdpersonal tillsammans i regionala vårdprocesser och omvårdnadsgrupper för att utveckla vården och försöka hitta gemensamma rutiner och arbetssätt för att ge en mer jämlik vård i regionen, med stöd av RCC Väst.

– De som är med i omvårdnadsgrupperna har ganska bra koll på hur andra enheter jobbar. Därför kom vi fram till att det är där vi ska rekrytera kontaktsjuksköterskor som kan hålla i införandet i rollen som diagnoskoordinator, förklarar Alicia Hellgren.

Införandet av Min vårdplan handlar till stor del om att mottagningarna behöver se över sina rutiner och arbetssätt för att det ska fungera optimalt att använda Min vårdplan tillsammans med patienterna. Min vårdplan är patientens dokument och följer med under hela vårdprocessen.

Diagnoskoordinatorns roll är att stötta och utbilda verksamheter i arbetssätt kring Min vårdplan för respektive diagnosområde, samt att samordna och stötta samarbetet mellan mottagningar vid överlämningar.

Utbildning och stöd från RCC Väst

De kontaktsjuksköterskor som är intresserade av att bli diagnoskoordinator inom sin vårdprocess får utbildning och kontinuerligt stöd från Regionalt cancercentrum väst.

– Min vårdplan är ett viktigt arbetsredskap för att utveckla sin roll som kontaktsjuksköterska. Det är roligt och man blir väldigt peppad av att utveckla och jobba tillsammans för att erbjuda patienter jämlik tillgång till patientinformation. Det stärker samarbetet i regionen och det är väldigt fint att få vara med på, berättar Alicia Hellgren.

Arbetet följer en process där den nya diagnoskoordinatorn först sätts in i arbetet med stöd av RCC Väst. Det handlar om att reflektera kring arbetssätt och rutiner och lära sig Min vårdplan. De får även utbildning i det administrativa gränssnittet Stöd och behandling på 1177.se, där den digitala vårdplanen publiceras. Vanligtvis får diagnoskoordinatorn sedan börja med att införa Min vårdplan på sin egen enhet, där man känner sig trygg och kan tänka utifrån sina egna rutiner och arbetssätt. Sedan fortsätter man att stötta införandet på andra enheter i sjukvårdsregionen

– Även om man är den person som i sin tur kommer att utbilda sina kollegor så är man inte själv i det. Det finns ett regelbundet stöd från RCC och man får vara med och ta fram någonting bra tillsammans med oss, avslutar Alicia Hellgren.

Tre frågor till diagnoskoordinatorn Anna

Anna JohanssonAnna Johansson är ordförande i omvårdnadsgruppen för tjock- och ändtarmscancer (kolorektal cancer) samt kontaktsjuksköterska och stomiterapeut på kirurgmottagningen vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. Sommaren 2021 började hon som diagnoskoordinator för regionalt införande av Min vårdplan för patienter med tjock- och ändtarmscancer. Uppdraget har omfattat 20 procent i sex månader.

Hur har du upplevt rollen och arbetssättet som diagnoskoordinator?

– Det är en spännande och utmanande roll på flera sätt, samtidigt väldigt roligt att få möjlighet att stötta verksamheterna att börja jobba med detta. Utmaningen ligger i att det idag är svårt ute i verksamheterna att få tid att starta upp nya arbetssätt eftersom tiden inte riktigt finns. Samtidigt är det intressant att följa utvecklingen och roligt att se att de verksamheter som kommit i gång är väldigt nöjda och tycker att Min Vårdplan tillför något till vården och det finns ett intresse att lära sig mer.

Vilken skillnad har det inneburit att arbeta med Min vårdplan i verksamheterna inom din diagnos?

– Det känns bra att vi kan erbjuda våra patienter ett uppdaterat material som ser likadant ut över hela landet. Även att det finns både digitalt och i pappersform, här handlar det om personcentrerad vård, att se människan och att hen får det anpassat efter sina behov.
Att arbeta med Min vårdplan i verksamheterna är stimulerande och ger ett rikt erfarenhetsutbyte. I vår region har vi ett nära och bra samarbete där vi också delger varandra för-och nackdelar. För egen del har det varit bra att få jobba med Min vårdplan i min egen verksamhet. Det har gett mig egna erfarenheter som jag kan ta med mig när jag ska stötta andra verksamheter vid införandet.

Har du något medskick eller gott råd till andra som funderar på rollen som diagnoskoordinator?

– Om man har stort intresse för patientgruppen och vill göra skillnad så är det ett roligt och utmanande arbete som också ger mycket tillbaka till sin egen verksamhet.
Ett gott råd är tålamod och att allt får ta lite tid. Rom byggdes inte på en dag.

Min vårdplan i cancervården

Min vårdplan ökar patientens delaktighet och trygghet i den egna vården. Sedan 2020 har RCC tagit fram nationellt underlag för Min vårdplan. Syftet är att öka jämlikheten och förbättra kvaliteten på informationen samt att avlasta regioner och verksamheter, som inte själva behöver ta fram patientinformation.

För de diagnoser som har en nationell Min vårdplan finns den tillgänglig digitalt via 1177.se och för utskrift på papper på sidan Min vårdplan, under respektive cancerdiagnos på cancercentrum.se.

Hittills har Min vårdplan tagits fram för följande diagnoser: bröstcancer, peniscancer, tjock- och ändtarmscancer, äggstockscancer, urinblåsecancer, tumörer i centrala nervsystemet och prostatacancer.

Under 2022 planeras även publicering av nationell Min vårdplan för diagnoserna: huvud- och halscancer, myelom, lungcancer, sarkom, bukspottkörtelcancer, barncancer (ALL), okänd primärtumör, livmoderhalscancer och hudcancer.