Screening för tjock- och ändtarmscancer införs i Västra Götaland

Sidan publicerades 31 mars 2021

Under 2021 kommer screening för tjock- och ändtarmscancer börja införas i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har tagit beslut om att införa screeningen i sju steg under åren 2021-2028 för alla invånare i åldrarna 60-74 år.

I Sverige är cancer i tjock- och ändtarmen den tredje vanligaste typen av cancer.

— Förberedelser har pågått i flera år för att regionen ska kunna införa screening för tjock- och ändtarmscancer. Bland annat har en svensk studie om screening för tjock- och ändtarmscancer gjorts och sjuksköterskor och läkare som kommer göra undersökningar av tarmen har utbildats. Vi känner oss väl förberedda inför införandet av screeningen nu, säger Andreas Pischel, regional processägare screening för tjock- och ändtarmscancer.

De första erbjudandena skickas ut 2022

Under 2021 kommer förberedelser inför screeningen att dra igång och förhoppningarna är att de första erbjudanden skickas ut till invånarna under 2022.

Planen är att alla personer som fyller 60 och 62 år under 2022 kommer att erbjudas testning. Under 2023 kommer alla som fyller 60, och 62 att erbjudas testning. När programmet är fullt uppbyggt kommer personer i åldrarna 60–74 år erbjudas provtagning vartannat år.

Brev, svarskuvet och provtagningskit.

Erbjudandet kommer hem med posten. Brevet innehåller en instruktion, en provtub och ett svarskuvert. Provet görs hemma och skickas sedan in med svarskuvertet. Provet visar om det finns osynligt blod i avföringen, vilket kan vara ett tidigt tecken på cancer i tjocktarm och ändtarm. Ungefär 2–3 procent av de som lämnar in provet har osynligt blod i avföringen. Om osynligt blod i avföring hittas erbjuds personen en koloskopi (kameraundersökning) av tjocktarmen för att upptäcka eventuell cancer eller förstadium till cancer och därefter diskutera utredning och behandling.

—Med screening för tjock- och ändtarmscancer räknar vi med att årligen kunna rädda 20–30 liv i regionen. Screeningen ger möjlighet att upptäcka cancer när den går att behandla och innan den ger symtom. En person som testar sig för tjock- och ändtarmscancer minskar risken för att bli sjuk. Beslutet som Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fattat kommer förbättra hälsan i regionen och leda till att färre personer dör i tjock- och ändtarmscancer, avslutar Andreas Pischel.

Sök vård vid symtom. Om du har symtom från tarmen ska du kontakta den vanliga sjukvården och inte vänta på provtagning.

Provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer