Nyheter

Väst
Nu införs åtgärder för en förbättrad cancerrehabilitering

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har tagit beslut om att regionen ska arbeta för att utveckla cancerrehabiliteringen enligt en framtagen handlingsplan.

Samverkan
Ny delrapport: pandemin och minskningen av nya cancerdiagnoser – underskottet allt mindre

Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, publicerar nu en femte och och fördjupande delrapport om cancervården under pandemin. Rapporten baseras på canceranmälningar inrapporterade till landets sex regionala tumörregister under helåret 2020 jämfört med 2019. Den nya rapporten innehåller förutom resultat per diagnos och sjukvårdsregion nu för första gången även resultat per åldersgrupp. En annan nyhet är att de procentuella minskningarna har försetts med 95 % konfidensintervall för att belysa hur statistiskt stabila resultaten är.

Samverkan
Ny rapport: pandemin har påverkat diagnostik och vård av cancer

Covid-19-pandemin har påverkat hälso- och sjukvården i Sverige genom att resurser omfördelats till vård av covid-19-patienter och att invånare, även vid allvarliga symtom, avstått från att söka vård på grund av oro för smitta. Cancervården har även påverkats av tillfälliga neddragningar i screeningverksamheter och tillfälligt ändrade nationella och regionala rekommendationer för utredning och behandling. Det visar en ny rapport från Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC). Resultaten bygger på information från Nationella kvalitetsregistret för bröstcancer (NKBC) och Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Rapporten visar på en nedgång i antalet kvinnor och män som diagnostiserats med bröst- respektive prostatacancer under 2020 med uttalade regionala skillnader.

Samverkan
Uppdaterad checklista för nationella MDK

Checklistan inför, under och efter nationell multidisciplinär konferens (MDK) är uppdaterad.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för prostatacancer

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer har reviderats på grund av nya behandlingar för spridd prostatacancer. Vårdprogrammet godkändes av RCC i samverkan idag den 22 juni och finns nu tillgängligt i Kunskapsbanken.

Samverkan
Nytt nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn

Ett nytt nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn har nu fastställts av RCC i samverkan och publicerats i Kunskapsbanken på cancercentrum.se.

Samverkan
Nationella utbildningar för cancervårdens medarbetare

Nu blir det lättare att hitta utbildningar för cancervårdens medarbetare på cancercentrum.se.

Samverkan
Pandemins påverkan på klinisk cancerforskning undersöks i nationell studie

Pandemins effekter med ett minskat antal cancerpatienter är numera välkända. Däremot saknas till stor del uppgifter om hur pandemin påverkat kliniska forskningsstudier inom cancervården. RCC har därför startat en enkätstudie som riktar sig till forskningssjuksköterskor verksamma i cancervården.

Väst
Nytt verktyg ger stöd vid ansökan om forskningsanslag

RCC Väst har tagit fram @pp.ly som är ett verktyg för att underlätta framtagandet av ansökningar om forskningsanslag och forskningsprogram.

Väst
Nationell Min vårdplan används på Skaraborgs Sjukhus

Bröstmottagningen på Skaraborgs Sjukhus i Lidköping är bland de första verksamheterna i Sverige som börjat använda Nationell Min vårdplan bröstcancer via 1177.se. De första patienter började erbjudas en nationell Min vårdplan i december förra året, idag erbjuds alla patienter med bröstcancer den nationella versionen av Min vårdplan.

Samverkan
Informationsfilmer om strålbehandling och cytostatikabehandling

Cancerfonden har tillsammans med Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland tagit fram filmer om strålbehandling och cytostatikabehandling som vänder sig till patienter och närstående. Filmerna har även översatts till ett antal olika språk.

Samverkan
Nu publiceras nationell Min vårdplan för äggstockscancer och för tumörer i centrala nervsystemet

Sammanlagt sex nationella Min vårdplan finns nu tillgängliga för att ge patienterna större trygghet och delaktighet i cancervården. De nationella versionerna bidrar till en ökad jämlikhet och förbättrad kvalitet på den information som lämnas till patienter med cancer.

Samverkan
Tidplanen klar för regionernas anslutning till screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Nu är tidplanen klar för införandet av allmän screening för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm. Regionernas anslutning kommer att ske planerat över de kommande två åren. Hittills i år har regionerna Dalarna och Skåne startat verksamhet och region Örebro och Östergötland står nu på tur. Därefter kommer övriga regioner att successivt införa screening med start 2022.

Väst
Tidiga erfarenheter av organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen

Rapporten Tidiga erfarenheter av organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen innehåller erfarenheter från åren 2020 och 2021, då erbjudande om testning skickats ut till män födda 1970 i Västra Götaland. I rapporten beskrivs erfarenheterna i tre kapitel: genomförande, resultat och analys.

Väst
Självprov för HPV införs som komplement till cellprov hos barnmorska

Under coronapandemin har gynekologiska cellprov inte kunnat genomföras som vanligt på regionens barnmorskemottagningar. Det har skapat en kö och har gjort att många har fått vänta på att lämna cellprov. I början av juni införs därför självprovtagning för HPV, som komplement till cellprov hos barnmorska.