Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter uppmärksammas

Sidan publicerades 12 januari 2021

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett ämne som många som insjuknar i cancer upplever att det pratas för lite om i vården. Patient- och närståenderådet vid RCC Väst har därför inventerat vilken information som redan finns framtagen och sammanställt en lista över webbplatser.

Listan kan fungera som stöd vid samtal om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med patienter- och närstående. Listan ska också fungera som ett stöd direkt till patienter och närstående vid informationssökning.

Webbplatser med information om sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter

– Det finns väldigt mycket bra information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter att läsa sig till och det finns stor kunskap. Men det finns också ett glapp mellan all kunskap som finns och den kunskapen man får till sig som patient eller närstående ute i vården, säger Sara Wendel som är medlem i Patient- och närståenderådet vid RCC Väst.

Christina Hansson som också är medlem i patient- och närståenderådet vid RCC Väst tycker att det är viktigt att alla får ta del av den informationen som finns.

– Det viktiga är att det blir jämlikt. Att alla vet var det finns information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och att patienter- och närstående inte får mindre information på grund av till exempel kön eller ursprung, säger hon.

Information kopplad till cancer och generell information

Webbplatserna som listats innehåller information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kopplad till cancer och generell information om området. Den generella informationen inkluderar fler språk än svenska men också hbtq-perspektivet och olika funktionsvariationer.

– Tyvärr har vi sett att mycket av den information som finns idag om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med koppling till cancer bara finns på svenska eller att informationen inte tar upp hbtq-perspektivet eller beaktar olika funktionsvariationer, säger Christina Hansson.

– Där har vi tyckt att det varit viktigt att komplettera med generell information för att täcka upp den aspekten. Framöver kan översättning av information och information som inkluderar hbtq-perspektivet och olika funktionsvariationer. Detta kan vara en fråga för oss i Patient- och närståenderådet att arbeta vidare med framöver, fortsätter Sara Wendel.

Listan som nu har sammanställts innehåller förutom information i text även ett par filmer som kan inleda ett samtal mellan vårdpersonal och patienter och närstående om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Användas vid samtal med patienter och närstående

– Vår förhoppning är att listan ska underlätta samtal mellan patienter, närstående och vårdpersonal och att man kan hänvisa till listan i Min vårdplan för mer information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, säger Nahid Ebadi, även hon medlem i Patient- och närståenderådet.

Listan kommer att uppdateras regelbundet med mer information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Framtidens vårdinformationsmiljö

Arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom patient- och närståenderådet har också varit med i ett arbete för att ta fram ett frågeformulär till Framtdens vårdinformationsmiljö om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Formuläret vänder sig till alla patienter i Västra Götaland.

– Vi tycker att det är jättebra att frågor om sexuell och reproduktiv hälsa lyfts i Framtidens vårdinformationsmiljö då det är lätt att frågeställningen glöms av, säger Christina Hansson.

I Framtidens vårdinformationsmiljö finns även en text om sexuell hälsa och cancer som utgår från texten i det nationella vårdprogrammet om cancerrehabilitering.