Nyheter

Samverkan
Temaspaning inom digital bilddiagnostik

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför just nu en så kallad temaspaning inom bilddiagnostik med fokus på radiologi och patologi. De efterlyser därför förslag på medicinska produkter på området.

Väst
Kommuner i Västsverige bedriver solarieverksamhet

I Västra Götaland och Halland finns totalt femtiofem kommuner. Av dessa finns det solarier i 14 kommuner som antingen drivs av kommunerna eller i lokaler som de äger. Det visar en uppföljning av den kartläggning som Regionalt cancercentrum väst utförde 2017.