27
AUG
2021

Samverkan

Temaspaning inom digital bilddiagnostik

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför just nu en så kallad temaspaning inom bilddiagnostik med fokus på radiologi och patologi. De efterlyser därför förslag på medicinska produkter på området.


25
AUG
2021

Väst

Kommuner i Västsverige bedriver solarieverksamhet

I Västra Götaland och Halland finns totalt femtiofem kommuner. Av dessa finns det solarier i 14 kommuner som antingen drivs av kommunerna eller i lokaler som de äger. Det visar en uppföljning av den kartläggning som Regionalt cancercentrum väst utförde 2017.