Nyheter

Samverkan
Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Samverkan
Uppdaterad vägledning för bäckencancerrehabilitering

Syftet med vägledningen är att ge konkret stöd för handläggning av symtom och besvär som kan uppstå vid eller efter behandling mot cancer i lilla bäckenet.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram akut onkologi

Det nationella vårdprogrammet för akut onkologi publicerades 2018 och i mars 2020 fastställdes den senast versionen med mindre justeringar. Bland annat har vikten av att kontakta behandlande klinik vid akuta tillstånd hos patienter behandlade med checkpointhämmare förtydligats.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för prostatacancer – ny modell för diagnostik

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer har uppdaterats med bland annat en helt ny modell för diagnostik, som ska minska överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös prostatacancer. Modellen innebär att män med höga PSA-värden först utreds med magnetkamera.

Väst
Nytt nyhetsbrev från RCC Väst

I RCC Västs nyhetsbrev får vårdpersonal månadsvis en sammanfattning av aktuella regionala och nationella nyheter för en bättre cancervård. Det innehåller goda exempel, riktlinjer, verktyg, statistik och information om vad som är på gång i väst.

Samverkan
Vårdprogrammet för indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi är uppdaterat och har nytt namn

Nationellt vårdprogram för indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi är det nya namnet på vårdprogrammet som tidigare hette follikulärt lymfom.

Samverkan
Nu kan Sveriges regioner ansluta sig till mammografiregistret

Den nationella arbetsgruppen för mammografi har sedan 2011 arbetat med att ta fram ett nationellt kvalitetsregister för mammografi. En pilot har skett i Region Västmanland och nu öppnar registret upp för regionerna att ansluta sig.

Väst
Patienter och närstående drivande i cancervårdens utveckling

Ingrid Kössler har i 30 år arbetat såväl nationellt som internationellt för att förbättra cancervården och satt blåslampa på tjänstemän och politiker. Hon har själv lång erfarenhet av cancer och vet vad det innebär att vara sårbar och beroende av en tillgänglig och välfungerande sjukvård.

Väst
Nu finns en webbutbildning om standardiserade vårdförlopp

RCC Väst har skapat ett utbildningsmaterial som är riktad till all personal som arbetar med standardiserade vårdförlopp (SVF). Syftet med utbildningen är att kunna ge en övergripande bild av vad SVF innebär samt att öka kunskapen om SVF.

Väst
Kraftens hus öppnar mötesplats i Alingsås

Kraftens hus har funnits som mötesplats för cancerberörda i Borås sedan 2018. Nu öppnas en filial i Alingsås i samarbete med Bröstföreningen Svea.

Väst
RCC Väst erbjuder stöd i förbättrings- och utvecklingsarbete

För att möta utvecklingen inom cancervården krävs ett fortlöpande och strukturerat utvecklingsarbete. Nu har RCC Väst tagit fram en verktygslåda och erbjuder ett vässat stöd i förbättrings- och utvecklingsarbete.

Samverkan
Nationellt vårdprogram för bröstcancer har uppdaterats

Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer har uppdaterats med flera viktiga förutsättningar för ytterligare förbättrade behandlingar delvis genom förfinad diagnostik. Värdet av preoperativ terapi betonas samt rekommendation av immunterapi för trippelnegativ bröstcancer.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram cancer utan känd primärtumör, CUP

Det nationella vårdprogrammet för cancer utan känd primärtumör, CUP, reviderades senast 2016. Samma år infördes standardiserade vårdförlopp (SVF) för patienter med misstänkt CUP, vilket har lett till en mer strukturerad handläggning och förbättrat omhändertagande av patienter med CUP. I mars 2020 fastställdes den senast reviderade versionen av vårdprogrammet.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för levercellscancer

Det nationella vårdprogrammet för levercellscancer har uppdaterats. Syftet är att förbättra diagnostik, behandling och standardisering av vårdens organisation.

Samverkan
Nytt vårdprogram för binjuretumörer

Ett nytt vårdprogram för binjuretumörer har nu fastställts och publicerats på cancercentrum.se. Detta vårdprogram täcker utredning, behandling och uppföljning av samtliga typer av binjuretumörer.