Opererande enheter hjälps åt med kolorektalcancerkirurgin

Sidan publicerades 9 juni 2020

På grund av covid-19 och den ansträngda situation i vården har en veckovis avstämning startats för patienter med kolorektalcancer som är aktuella för operation. Syftet med avstämningen är att regionens enheter vid behov ska kunna hjälpa varandra för att undvika att det blir regionala skillnader som skapar längre väntetid och lidande för patienten.

– Idén till en veckovis avstämning är inspirerad av ett gott exempel från Region Stockholm. Där stämmer den regionala processägaren av läget veckovis för patienter med kolorektalcancer som ska opereras genom ett videomöte med berörda enheter. På den regionala dialogturnén för kolorektalcancer enades vi om att ha en liknande avstämning via mejl, säger Mattias Prytz, kirurg och regional processägare för anal-, tjock-, och ändtarmscancer.

hand_pa_dator_600px.jpg

Varje onsdag skickar Mattias Prytz ut fem frågor till två personer per opererande enhet i regionen. Svaren på frågorna skickas ut som en kort sammanställning av läget i regionen.

De fem frågorna som skickas ut:
1. Hur ser det ut på sjukhuset och på IVA med anledning av covid-19?
2. Hur ser bemanningssituationen ut för kolorektalcancerkirurgin?
3. Hur ser operationskapaciteten ut? 
4. Har ni fått till preoperativ testning för covid-19?
5. Har ni behov av hjälp från en annan enhet eller av en diskussion via Skype?

I dagsläget klarar de opererande enheterna av sina kolorektalcanceroperationer. Men det finns ett generellt erbjudande om att hjälpas åt om situationen förvärras

– Så länge antalet nya fall av covid-19 ökar eller ligger kvar på ungefär samma nivå kommer vi fortsätta med mejltråden. Men den är behovsbaserad så om vi märker att vi inte behöver den längre för att stämma av situationen så avvecklar vi den eller så kan den på sikt användas för att hjälpas åt med den benigna kolorektalkirurgin som tyvärr fått anstå under den här tiden, avslutar Mattias Prytz.

 

 

Foto: Paul Björkman. Mediebanken, Västra Götalandsregionen.