Nyheter

Väst
Förändringar i screeningen för prevention av livmoderhalscancer ger nya data i kvalitetsregistret

Nu har den regionala kvalitetsrapporten med data från verksamhetsåret 2019 för Västra Götaland och Halland publicerats. De förändringar som gjorts i samband med införandet av det nationella vårdprogrammet ger nya data i registret och möjlighet till utökade kunskapsanalyser.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för levercellscancer

Överlevnaden för de 500 som insjuknar i levercancer har förbättrats i Sverige sedan vårdprogram infördes, och fler får behandling. Nu finns ytterligare medicinsk antitumoral behandling vid icke botbar cancer.