Patientinformation med råd om mat – nu även i Region Halland

Sidan publicerades 24 januari 2020

Patientinformation med råd om mat för att må bra under och efter cancerbehandling. Ett informationsstöd att dela ut i dialog med patienter och närstående. Nu kan tryckt version av broschyren beställas även i Region Halland.

Patientinformationen lanserades under 2019 i Västra Götalandsregionen och finns nu även tillgänglig i Region Halland.

Innehållet i broschyren vänder sig till den som behandlas eller har behandlats för cancer. Broschyren är framtagen med 1177 Vårdguidens grafiska profil och är tänkt att delas ut av vårdpersonal som exempelvis kontaktsjuksköterska eller dietist. Innehållet kompletterar den information som sedan tidigare finns om mat och cancer på 1177 på webben.

Broschyrens omslagsbild

– Vår förhoppning är att broschyrens innehåll ska nå så många patienter som möjligt. Vi samverkar gärna med kommunikatörer och 1177-redaktörer i fler regioner så att den får större spridning. Det är upp till varje region att fatta beslut om de vill använda materialet. Genom RCC Väst kan de få tillgång till en anpassad version av tryck-filen med den egna regionens logga, säger Anna Nilsson, kommunikationsstrateg, RCC Väst.

Maria Lancha, dietist inom verksamhet onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.Maria Lancha är dietist inom verksamhet onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har varit huvudansvarig för att ta fram underlag till broschyren inom ett projekt vid RCC Väst. Syftet med projektet är att öka möjlighet till jämlik vård med nutritionsstöd.

– För att må så bra som möjligt under och efter cancerbehandling är det viktigt att få tillräckligt med energi- och näring. Sjukdom och behandling kan göra det svårare att äta och då är det vanligt att gå ner i vikt. Kroppens ämnesomsättning fungerar annorlunda när man är sjuk. Den som går ner i vikt riskerar att förlora muskelmassa och tappa kraft, säger hon.

Innehållet i broschyren tar upp allt från råd vid nedsatt aptit, viktnedgång och illamående, till råd för den som har mag- och tarmproblem eller behöver äta mat som är mjuk eller flytande.

– Patienter som inte har några problem med att äta under och efter cancerbehandling rekommenderas att följa livsmedelsverkets allmänna rekommendationer om mat och dryck för god hälsa. De sammanfattas i slutet tillsammans med några länktips med tillförlitliga fakta för den som vill läsa mer, säger Maria Lancha.

 

Mer om hur materialet tagits fram
Läs mer och ladda ner version att läsa på skärmen

För vårdgivare inom Region Halland
Beställ tryckt version via Region Hallands webbplats för vårdgivare. 
Broschyrer och rapporter - Beställ eller ladda ner

För vårdgivare inom Västra Götaland
Beställ tryckt version i buntar om 20 ex via Västra Götalandsregionens webbplats.
Adress- och distributionscentrum – ladda ner och beställ material
eller via via e-post: adress.distributionscentrum@vgregion.se