Nyheter

Väst
Nytt nyhetsbrev från RCC Väst

I RCC Västs nyhetsbrev får vårdpersonal månadsvis en sammanfattning av aktuella regionala och nationella nyheter för en bättre cancervård. Det innehåller goda exempel, riktlinjer, verktyg, statistik och information om vad som är på gång i väst.

Samverkan
Nationella vårdprogram ute på remiss

Idag går ett antal nationella vårdprogram ut på remiss till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Väst
Nya SVF-samordnare och fortsatt regionalt arbete

Flera av regionens förvaltningar har sedan årsskiftet fått nya samordnare för standardiserade vårdförlopp (SVF). I den regionala arbetsgruppen som samordnarna ingår i kommer fokus ligga på att komma närmare 80 målet.

Väst
Ny rapport visar behovet av en stärkt cancerrehabilitering

Fler och fler patienter med cancer överlever och behoven av cancerrehabilitering ökar. I rapporten ”En bättre cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen” redovisas tio utvecklingsområden samt förslag på hur forskning kan stärkas och utvecklas.

Samverkan
Från misstanke till kirurgi på fem veckor tack vare SVF

När Thomas Axberg sökte akut för bröstsmärtor upptäcktes en förändring på ena lungan. Den visade sig vara en aggressiv lungcancer. – Tack vare det snabba vårdförloppet har jag fått livet tillbaka.

Samverkan
Allt fler utreds med SVF men väntetiderna är fortsatt för långa

Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) har resulterat i att allt fler patienter med cancer nu utreds på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt i hela landet. Regeringens mål för andelen SVF-utredda patienter har därmed kunnat nås, men väntetiderna har inte förändrats under mätperioden. Det visar en ny rapport med data från 2017–2019 som Regionala cancercentrum i samverkan publicerar i dag.

Samverkan
Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare

Cancervårdens kontaktsjuksköterskor och processledare förverkligar nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Regionala cancercentrum i samverkan har i dag uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper och överlämnat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare till sex medarbetare inom respektive kategori.

Väst
Pernilla Dahm-Kähler är årets processledare i Västra sjukvårdsregionen

Pernilla Dahm-Kähler utsågs under cancerstrategins jubileumsdag till årets processledare 2020 i Västra sjukvårdsregionen för sina insatser inom äggstockscancerprocessen och sitt engagemang för patienter och närstående.

Väst
Eva Rosén är årets kontaktsjuksköterska i Västra sjukvårdsregionen

Under cancerstrategins jubileumsdag utsågs Eva Rosén till årets kontaktsjuksköterska 2020 i Västra sjukvårdsregionen. Hon får utmärkelsen för sitt arbete med att starta upp kontaktsjuksköterskeverksamheten på den gynekologiska tumörkirurgiska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.