Nyheter

Väst
Västra Götalandsregionen erbjuder testning för prostatacancer

Den 2 september skickas de första breven ut med information om testning för prostatacancer och ett erbjudande om att testa sig till män i Västra Götaland som fyller 50 år 2020.

Samverkan
RCC uppmärksammar patientens ställning på Vitalis

Under e-hälsokonferensen Vitalis som i år hålls digitalt och som pågår 25-27 augusti uppmärksammar RCC patientens ställning genom två seminarier, "Digital Min vårdplan cancer via 1177 Vårdguiden - ett nationellt initiativ" och "Patientöversikter i cancervården - vad innebär det för patienten och för vårdens medarbetare?".

Samverkan
Gunilla Gunnarsson statlig delegationsledare

Regeringen utsåg den 13 augusti tidigare nationella cancersamordnaren och RCC-ordföranden Gunilla Gunnarsson till ordförande för en ny tillgänglighetsdelegation. Delegationen ska öka tillgängligheten och korta köerna inom hälso- och sjukvården.

Väst
Nytt nyhetsbrev från RCC Väst

I RCC Västs nyhetsbrev får vårdpersonal månadsvis en sammanfattning av aktuella regionala och nationella nyheter för en bättre cancervård. Det innehåller goda exempel, riktlinjer, verktyg, statistik och information om vad som är på gång i väst.

Väst
Färre nybesök oroar cancervården

Snabb upptäckt och behandling ökar chanserna att överleva en cancersjukdom. Men sedan smittspridningen av covid-19 tog fart har antalet nybesök för cancerbehandling minskat i NU-sjukvården. ”Vi är bekymrade för vi vet ju att antalet nya fall inte minskar”, säger Anna-Karin Tzikas, överläkare på onkologi- och cytostatikaenheten och regional processägare för bröstcancer.