MENY


17
FEB
2020

Samverkan

Nationella vårdprogram ute på remiss

Idag går ett antal nationella vårdprogram ut på remiss till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Väst

Nya SVF-samordnare och fortsatt regionalt arbete

Flera av regionens förvaltningar har sedan årsskiftet fått nya samordnare för standardiserade vårdförlopp (SVF). I den regionala arbetsgruppen som samordnarna ingår i kommer fokus ligga på att komma närmare 80 målet.

Väst

Forskarskolan röjer hinder för forskande kliniker

Forskarskolan lockar alltfler. Sedan starten har cirka 150 kliniska forskare genomgått utbildningen. En av dem är Anna-Karin Tzikas, regional vårdenhetsöverläkare i NU-sjukvården. Utbildningen tar ett helhetsgrepp och ger kliniker möjligheten att fokusera på forskning, menar hon.

Väst

Ny rapport visar behovet av en stärkt cancerrehabilitering

Fler och fler patienter med cancer överlever och behoven av cancerrehabilitering ökar. I rapporten ”En bättre cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen” redovisas tio utvecklingsområden samt förslag på hur forskning kan stärkas och utvecklas.


14
FEB
2020

Samverkan

Från misstanke till kirurgi på fem veckor tack vare SVF

När Thomas Axberg sökte akut för bröstsmärtor upptäcktes en förändring på ena lungan. Den visade sig vara en aggressiv lungcancer. – Tack vare det snabba vårdförloppet har jag fått livet tillbaka.


13
FEB
2020

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg

Nationellt vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg har uppdaterats. Som tidigare omfattar vårdprogrammet lågmaligna (WHO grad II) och högmaligna (WHO grad III och IV) astrocytära och oligodendrogliala tumörer i centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg) hos vuxna patienter.


10
FEB
2020

Samverkan

Allt fler utreds med SVF men väntetiderna är fortsatt för långa

Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) har resulterat i att allt fler patienter med cancer nu utreds på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt i hela landet. Regeringens mål för andelen SVF-utredda patienter har därmed kunnat nås, men väntetiderna har inte förändrats under mätperioden. Det visar en ny rapport med data från 2017–2019 som Regionala cancercentrum i samverkan publicerar i dag.


3
FEB
2020

Samverkan

Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare

Cancervårdens kontaktsjuksköterskor och processledare förverkligar nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Regionala cancercentrum i samverkan har i dag uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper och överlämnat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare till sex medarbetare inom respektive kategori.

Väst

Pernilla Dahm-Kähler är årets processledare i Västra sjukvårdsregionen

Pernilla Dahm-Kähler utsågs under cancerstrategins jubileumsdag till årets processledare 2020 i Västra sjukvårdsregionen för sina insatser inom äggstockscancerprocessen och sitt engagemang för patienter och närstående.

Väst

Eva Rosén är årets kontaktsjuksköterska i Västra sjukvårdsregionen

Under cancerstrategins jubileumsdag utsågs Eva Rosén till årets kontaktsjuksköterska 2020 i Västra sjukvårdsregionen. Hon får utmärkelsen för sitt arbete med att starta upp kontaktsjuksköterskeverksamheten på den gynekologiska tumörkirurgiska avdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


28
JAN
2020

Väst

Nytt nyhetsbrev från RCC Väst

I RCC Västs nyhetsbrev får vårdpersonal månadsvis en sammanfattning av aktuella regionala och nationella nyheter för en bättre cancervård. Det innehåller goda exempel, riktlinjer, verktyg, statistik och information om vad som är på gång i väst.

Väst

Remisstiden kortades från 14 till tre dagar

En uppgradering av registret för standardiserade vårdförlopp, SVF-Inca, har skapat nya funktioner samt nya möjligheter till uthämtning av data. Utifrån användares behov och önskemål har bland annat en kommentarfunktion lagts till. Även statistikverktygen har förbättrats.

Samverkan

Kunskapsbanken för vårdprogram ersätter appen Cancervård

”Kunskapsbanken” är ett nytt verktyg på cancercentrum.se som förbättrar tillgängligheten till nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp i cancervården. Kunskapsbanken gör det enklare att snabbt hitta rätt kunskapsstöd och rekommendationer för respektive diagnos.


24
JAN
2020

Väst

Patientinformation med råd om mat – nu även i Region Halland

Patientinformation med råd om mat för att må bra under och efter cancerbehandling. Ett informationsstöd att dela ut i dialog med patienter och närstående. Nu kan tryckt version av broschyren beställas även i Region Halland.


23
JAN
2020

Samverkan

Hög överlevnad i livmoderhalscancer tack vare följsamhet till riktlinjer

Kvinnor i Sverige som diagnostiseras med livmoderhalscancer har i en internationell jämförelse en bättre prognos och högre femårsöverlevnad. Skälen är att de generellt diagnostiseras i yngre ålder och i tidigare stadier än i andra länder. Även den mycket goda följsamheten till nationella och internationella riktlinjer har betydelse för prognosen.


21
JAN
2020

Samverkan

Se Cancerstrategin 10 år live på webben

Den 3 februari uppmärksammar RCC i samverkan och Socialdepartementet att nationella cancerstrategin fyllt 10 år. Jubileumsdagen äger rum på Karolinska Institutet i Stockholm men kommer också livesändas på webben.

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg

Hela vårdprogrammet har reviderats efter behov, både faktamässigt och för att bättre anpassas till berörda målgrupper.


17
JAN
2020

Samverkan

Nytt nationellt vårdprogram för hudlymfom

Detta är ett helt nytt vårdprogram som under två års tid har arbetats fram av vårdprogramgruppen för hudlymfom.