Träffar för att tydliggöra registrering av SVF

Sidan publicerades 9 september 2019

För att tydliggöra hur registreringen av standardiserade vårdförlopp ska gå till så bjuder Regionalt cancercentrum väst in till registreringsträffar. Under hösten är registreringsträffar för diagnosområdena, gynekologi, hudcancer och hematologi planerade.

christina-borgestrand-inleder-registreringstraff.jpgChristina Bogestrand, projektstöd standardiserade vårdförlopp i väst svarar på frågor under en registreringsträff.

Hur registreringen görs har en avgörande betydelse för kvalitén på indata och för uppföljningen av standardiserade vårdförlopp på såväl regional som nationell nivå. Det är av stor vikt att i största möjliga utsträckning ha ett enhetligt sätt att registrera på så att data blir korrekt och jämförbart.

Kristina Danielsson deltog under våren på registreringsträffen för anal-, tjock- och ändtarmscancer och arbetar som sjuksköterska och SVF-koordinator på kirurgmottagningen på Östra sjukhuset.

­­– En utmaning med att registrera standardiserade vårdförlopp är att det är tidskrävande. Vi som registrerar behöver ofta leta i flera system för att se om och när patienten ska avslutas. Vissa koder är självklara medan andra inte är det. För att siffrorna ska bli jämförbara både i regionen och i landet är det viktigt att vi registrerar likadant säger hon.

Bra tillfälle för erfarenhetsutbyte

Träffarna ger de som arbetar med registrering möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra förvaltningar som arbetar med samma eller liknande vårdförlopp.

– Mötena är ett bra tillfälle att nätverka och att få och dela med sig av tips till andra. Under träffen jag var på blev det bra diskussioner och det uppstod funderingar som behöver lyftas på nationell nivå, avslutar Kristina Danielsson.

Under hösten bjuder Regionalt cancercentrum väst in till registreringsträffar för diagnosområdena gynekologi, hudcancer och hematologi.

Anmäl dig till träffarna