Korta ledtider inom SVF ersätter regional cancergaranti

Sidan publicerades 5 september 2019

Cancergarantin inom Västra Götalandsregionen görs om så att det istället är ledtiderna i de standardiserade vårdförloppen (SVF) som ska gälla i första hand. Det ger kortare väntetid för patienten och minskad administration för vårdpersonalen.

Cancergarantin i Västra Götalandsregionen (VGR) innebär att vid nyupptäckt cancer eller vid välgrundad misstanke om cancer har vuxna rätt att få ett besök hos sjukhusspecialist inom 14 kalenderdagar och barn inom två arbetsdagar. Idag finns också 30 nationella standardiserade vårdförlopp för specifika cancerdiagnoser och ett vårdförlopp för allvarliga ospecifika symtom som täcker en majoritet av cancerfallen i Sverige och som VGR följer. Ledtiderna i dessa vårdförlopp är ofta kortare än den regionala cancergarantin.

marie_andreasson_rollgardh.jpg

Marie Andreasson Röllgårdh, avdelningschef, Koncernavdelning data och analys, Västra Götalandsregionen samt ordförande i RCC Västs styrgrupp.

– Patienter med misstänkt cancer registreras olika inom vården beroende på vilket regelverk som ska gälla. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut ger nu en ökad tydlighet i vad som gäller och det innebär att vårdpersonal slipper onödig administration och dubbelregistrering för dessa patienter, säger Marie Andreasson Röllgårdh, Koncernavdelning data och analys, som utrett ärendet inför beslut.

Den 26 juni beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsens att för de cancerdiagnoser där ledtiderna i de standardiserade vårdförloppen är fördelaktigare för patienten än den regionala cancergarantin gäller ledtiderna i det standardiserade vårdförloppet som en garanti. Finns det inget standardiserat vårdförlopp för den misstänka cancerformen gäller istället den regionala cancergarantin oförändrat. Även för barn gäller den regionala cancergarantin oförändrat.

marcela_ewing.jpg

Marcela Ewing, regional processägare tidig upptäckt, specialistläkare allmänmedicin och onkologi, medicinsk rådgivare vid Regional cancercentrum väst

– När de nationella ledtiderna i de standardiserade vårldsförloppen gäller i första hand ger det en mer jämlik vård. Det är också en trygghet att cancergarantin fortfarande gäller för patienter med misstänkt cancer för de cancerformer där det inte finns ett standardiserat vårdförlopp, säger Marcela Ewing, RCC Väst, som utrett ärendet inför beslut.