Bildstöd om gynekologisk cellprovskontroll

Sidan publicerades 15 oktober 2019

Tillsammans med KomHIT flykting har ett bildstöd på 12 olika språk tagits fram. Bildstödet kan användas vid samtal med personer för att fylla i screeningremissen till gynekologisk cellprovskontroll.

– Bildstödet är framtaget för att användas vid samtal om uppgifter på e-remiss som används i Västra Götalandsregionen. Men det går även att använda i andra regioner då e-remissen är utformad efter den nationella screeningremissen, säger Mia Westlund utvecklingsledare på Regionalt cancercentrum väst.

Ladda ner bildstödet