Statistikstöd till forskning inom cancerområdet

Sidan publicerades 3 juni 2019

Under våren har tre forskare på Göteborg universitet disputerat med hjälp av statistiker vid RCC Väst. Nu vill statistikenheten synliggöra vilken typ av stöd de kan ge vid forskning baserad på kvalitetsregister.

statistik_600px.jpgTanken är att statistiker vid RCC Väst ska kunna hjälpa till med alla delar i forskningsprocessen från upprättandet av en analysplan till att tar fram tabeller och grafer tillsammans med forskaren. Men fokus ligger främst på metod och resultatdelen i en artikel och stödet erbjuds i mån av tid.

– Det är roligt att jobba med forskarna som har den medicinska kunskapen. Vi statistiker kan statistiken men det blir inte så vettigt om vi sitter och hittar på egna frågor och forskar på kvalitetsregisterna. Det ska ha förankring i vården, det är då det blir något vettigt av det, säger Madeleine Helmersson, statistiker på RCC Väst.

Tre disputationer under våren

Tre forskare på Göteborgs universitet disputerade under våren med forskning helt eller delvis baserad på data från kvalitetsregister inom cancerområdet och med hjälp av statistikerstöd från RCC Väst. Malin Sternby Eilar arbetar kliniskt som lever- och transplantationskirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har nyligen disputerat med avhandlingen Prognostic factors and tumor treatments in hepatocellular cancer.

– Jag är mycket tacksam för den statistikhjälp jag fått under mitt avhandlingsarbete. Olika kompetenser tillför olika perspektiv och jag är övertygad om att ett gott samarbete mellan statistiker och kliniker/forskare är en förutsättning om man ska kunna göra bra analyser av komplicerade registermaterial. För att informationen från våra register ska kunna användas på ett så bra sätt som möjligt, är det jätteviktigt att RCC Väst kan ställa upp med denna typen av stöd, säger hon.

Statistiker vid RCC Väst kan erbjuda stöd vid:

  • Analysplan
  • Val av metod
  • Uttag av data
  • Analys av data
  • Framtagning av tabeller och grafer

För att ansöka om statistikstöd vid forskning på kvalitetsregister inom cancerområdet kan du som forskare vända dig till Katrín Gunnarsdóttir, enhetschef statistik eller fylla i önskemålet på blanketten "Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister – forskning".
Blanketter för datauttag

När en ansökan om stöd görs är det viktigt att du som forskare har en tydlig frågeställning som du behöver statistikstöd kring och att du hör av dig så tidigt som möjligt i processen.

Läs avhandlingarna