Ny patientinformation med råd om mat

Sidan publicerades 20 maj 2019

Nu finns en ny broschyr med råd om mat för att må bra under och efter cancerbehandling som informationsstöd i dialog med patienter och närstående.

Maria Lancha
Maria Lancha, leg. dietist, har varit huvudansvarig för framtagandet.

Innehållet i broschyren vänder sig till den som behandlas eller har behandlats för cancer. Foldern är framtagen med 1177 Vårdguidens grafiska profil och är tänkt att delas ut av vårdpersonal som exempelvis kontaktsjuksköterska eller dietist. Innehållet kompletterar den information som sedan tidigare finns om mat och cancer på 1177 på webben.

Maria Lancha är dietist inom verksamhet onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har varit huvudansvarig för att ta fram underlag till foldern inom ett projekt som pågått under 2018 vid RCC Väst. Syftet med projektet är att öka möjlighet till jämlik vård med nutritionsstöd.

– För att må så bra som möjligt under och efter cancerbehandling är det viktigt att få tillräckligt med energi- och näring. Sjukdom och behandling kan göra det svårare att äta och då är det vanligt att gå ner i vikt. Kroppens ämnesomsättning fungerar annorlunda när man är sjuk. Den som går ner i vikt riskerar att förlora muskelmassa och tappa kraft, säger hon.

Generella kortfattade kostråd

Innehållet är indelat i rubriker som beskriver olika problem som kan uppstå. Råden är generella och kortfattat beskrivna. Det handlar om allt från råd vid nedsatt aptit, viktnedgång och illamående, till råd för den som har mag- och tarmproblem eller behöver äta mat som är mjuk eller flytande.

– De som inte har några problem med att äta under och efter cancerbehandling rekommenderas att följa livsmedelsverkets allmänna rekommendationer om mat och dryck för god hälsa. De sammanfattas i slutet av foldern tillsammans med några länktips med tillförlitliga fakta för den som vill läsa mer, säger Maria Lancha.

Efterlängtat stöd i vardagen

Materialet har testats av dietister i dialog med patienter och närstående. Värdefulla synpunkter har samlats in och påverkat broschyrens innehåll.

Patient- och närståenderådet (PNR) vid RCC Väst har varit delaktiga i arbetet med broschyren genom att komma med önskemål inledningsvis och lämna synpunkter under arbetets gång. Ingrid Kössler som är patient- och närståendeföreträdare och processledare för PNR berättar att rådet är nöjda med resultatet.Ingrid Kössler

– Vi önskade oss tillförlitlig, saklig och balanserad information och värdefulla tips på hur man klarar vardagen. Patienter och närstående som utlämnas till att leta information på nätet om vad och hur man kan äta under och efter cancerbehandling blir lätt förvirrade. Det är svårt att hitta tillförlitliga fakta och det finns mycket tyckande och motstridig information, säger Ingrid Kössler.

Broschyrens innehåll har även utvärderats i workshop på Kraftens hus Sjuhärad i Borås som är ett stödcentrum för cancerberörda och med hjälp av patienter på onkologmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Patienter som läst broschyren har varit mycket positiva. Många har sagt att de önskat att de haft broschyren i ett tidigt skede av sjukdomen och att innehållet behövs till hjälp hemma. Det känns bra att nu kunna ge det stödet till framtida patienter, avslutar Maria Lancha.

Beställ broschyren

mat-under-och-efter-behandling_startsidax500.jpg

Beställ broschyren i tryckt format eller ladda ner i pdf-format

Materialet är framtaget och godkänt för användning i Västra Götalandsregionen. Eftersom det är framtaget med 1177 Vårdguidens grafiska profil kan det även anpassas med andra regionloggor och göras tillgänglig i andra delar av landet, efter regionalt beslut om tryck och användning.