VR-verktyg finalist till Vitalis stipendium

Sidan publicerades 10 maj 2019

Under vintern 2018 och våren 2019 har 30 personer som drabbats av bröst- eller prostatacancer deltagit i en pilotstudie där 15 personer fått göra ett virtuellt studiebesök på strålbehandlingsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 15 varit kontrollgrupp. Nu är pilotstudien finalist till Vitalis Stipendium.

Deltagarna i studien har genom virtual reality-glasögon och en app till telefonen kunnat gå runt på strålbehandlingsavdelningen och tittat på maskinerna och behandlingsrummen. I appen fanns det också ytterligare information om hur en behandling går till, biverkningar samt praktisk information om hur man hittar till strålbehandlingen med mera. 

Tre telefoner med bilder från appen

Patienterna upplever en stor nytta

Under studien har deltagarna fått svara på enkäter med frågor om hälsorelaterad livskvalitet, ångest och depression, sömnstörningar, fatigue och nöjdhet med vården. Svaren från personerna som gjort ett virtuellt studiebesök har jämförts med svaren från de som fått den vanliga informationen inför behandling. Resultaten visar att deltagarna upplever en stor nytta med VR-besöket och informationsappen och det går även att se lovande effekter när det kommer till områdena som mätts i enkäterna.

Ett av tre finalistbidrag till Vitalis stipendium

Studien har nu blivit nominerad till Vitalis stipendium 2019 och är ett av tre bidrag som kan belönas med 50 000 kronor.

Frida Smith arbetar som utvecklingsledare och forskare på RCC Väst och är en av de ansvariga för pilotstudien. Hon kommer att presentera studien på eHälsomötet Vitalis den 22 maj.

– Det känns jätteroligt och spännande att vara en av tre finalister och få presentera studien på Vitalis. Vi har redan planer på att förbättra verktyget utifrån vad som framkommit i intervjuer med deltagare i studien, säger hon.

Under hösten kommer workshops med patienter, närstående och personal göras för att utveckla verktyget ytterligare inför en större studie.

– Målet med verktyget är att göra väntetiden mer meningsfull i stället för meningslös och att man känner sig mer förberedd för det man ska gå igenom.  Förhoppningen är att verktyget ska kunna användas av flera vårdenheter i Västra sjukvårdsregionen vid information till personer som ska få strålbehandling, avslutar Frida Smith.

Pilotstudien har genomförts tillsammans med Maria Brovall, docent Jönköping University och Karin Ahlberg, docent Göteborgs Universitet och är ett resultat av utredningen om förbättrad strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen som gjordes 2017.