Cancerrehabilitering utreds

Sidan publicerades 8 maj 2019

För att förbättra cancerrehabiliteringen inom regionen genomför RCC Väst en kartläggning av hur cancerrehabiliteringen fungerar. Utredningen ska utmynna i en rapport med åtgärdsförslag om hur cancerrehabiliteringen kan utvecklas och nivåstruktureras.

wokshopbild1_web_600px.jpg
Gruppdiskussion under workshop på internat för regionala processägare vid RCC Väst.

Fram till slutet av april har arbetsgruppen fokuserat på informationsinsamling och genomfört individuella intervjuer, enkätundersökningar, gruppintervjuer och workshops.

– Vi har under våren samlat in många kloka synpunkter från patienter och involverade professioner. Nu pågår arbetet med att sammanställa materialet till en rapport med åtgärdsförslag som presenteras till hösten, säger Sofie Grinneback, utvecklingsledare, RCC Väst.

Utredningen genomförs på uppdrag av Samverkansnämnden i Västra sjukvårdsregionen och beräknas vara klar under våren 2019.

Läs mer om utredningsarbetet