MENY

Uppdaterad RMR för cervixcancerprevention

Sidan publicerades 18 juni 2019

Nu har den regionala medicinska riktlinjen (RMR) för tillämpning av nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention uppdaterats.

Nytt sedan föregående revidering:

  • Verksamheten byter namn från Regionens organiserade cellprovskontroll (ROCK) till Gynekologisk cellprovskontroll (GCK).
  • Primär HPV-analys är screeningmetod från och med 30 års ålder.
  • För kvinnor över 50 år med negativ HPV-analys förlängs screeningintervallen till 7 år.
  • Övre åldersgränsen höjs vilket innebär att kvinnorna får en sista inbjudan vid 64 - 70 år.
  • Triage görs med cytologi vid primär HPV-positivitet
  • Uppdateringen av NVP innebär differentierad uppföljning vid HPV-positivitet och normal cytologi (NVP 1.2.2)
  • Kvinnor över 30 år inkluderas automatiskt i kontrollfil HPV 16/18 eller non16/18 om HPV är positiv och cytologi normal. Ny provtagning inom GCK sker efter ett och ett halvt år vid HPV 16 och/eller 18 och efter tre år vid HPV non-16/18. Vid persisterande, typspecifik HPV vid detta uppföljande prov remitteras kvinnan till kopplad gynekologmottagning för kolposkopi.
  • Biobankning av prover införs i Västra sjukvårdsregionen.

 

Ta del av vårdprogram och uppdaterad RMR

Kontakt

porträtt

Anne Ekeryd-Andalen

regional processägare livmoderhalscancerprevention, gynekolog

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan.

porträtt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention, barnmorska

RCC Väst


Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 18 juni 2019