Kuratorerna Karin, Angelica och Anna-Karin vill ge stöd till barn och unga

Sidan publicerades 13 juni 2019

De har samarbetat över förvaltningsgränserna med sitt förbättringsarbete. Tillsammans tar de fram en bok till barn som har en närstående med cancer.

Karin_Angelica_Anna-Karin_600px.jpg

Från vänster: Karin Dahlén Wetter, medicin-geriatrik-akutmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Angelica Versén, medicinkliniken, Alingsås lasarett och Anna-Karin Damber, kirurgkliniken och onkologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra.

Karin Dahlén Wetter, Angelica Versén, Anna-Karin Damber är alla kuratorer. Tillsammans har de läst högskolekursen i förbättringskunskap (15 hp) med examen 2019 och samarbetat över förvaltningsgränserna med sitt förbättringsarbete.

De har de tagit fram en bok för barn som heter ”Hur känns det – när någon nära dig fått cancer?”. Den är tänkt att kunna delas ut av vårdpersonal inom hela Västra Götalandsregionen till barn vars närstående har cancer.

– Syftet med boken är att ge barnen en möjlighet att få kort fakta om cancer, uttrycka sina känslor men även att ge utrymme för pyssel. Att uppmärksamma barn som närstående är en viktig fråga för oss och den behöver uppmärksammas mer inom vården än den gör idag, säger Karin Dahlén Wetter.

1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och ställer krav på all personal inom vården.

– Vi hoppas och tror att boken kommer underlätta för personalen att uppmärksamma barn som närstående eftersom de får något konkret att ge till barnen. Vi vill skapa möjlighet för barnen att ställa sina frågor och öppna upp för att de får uttrycka sina känslor, säger Angelica Versén.

Boken färdigställs och layoutats med stöd av utvecklingsledare och kommunikatör vid RCC Väst och planeras att tryckas upp och göras tillgänglig för personal inom Västra Götalandsregionen under hösten 2019.

Vad tar ni med er från utbildningen?

I början av kursen tyckte Karin, Angelica och Anna-Karin att den teoretiska delen av utbildningen kändes lite främmande för dem som kuratorer.

– Det är inte alltid lätt att mäta det som vi gör och det var ny vokabulär. Det blev lättare att ta till sig det teoretiska och förstå det när vi fick använda det praktiskt i vårt projektarbete. Att använda mallen för designprojekt underlättade verkligen vårt förbättringsarbete. Det är också bra att få ett gemensamt språk tillsammans med de andra yrkesprofessionerna på sjukhuset, säger Anna-Karin Damber.

Läs projektrapporten:
Boken – Hur känns det? När någon nära dig har fått cancer (pdf)

 

Text och foto: Anna Nilsson