Kontaktsjuksköterskan Martina vill att patienter ska slippa onödiga vårdresor

Sidan publicerades 13 juni 2019

Målet med hennes förbättringsarbete är att de patienter som vill och förmår själva ska kunna sköta bortkoppling av sin cytostatikapump hemma på ett tryggt och säkert sätt.

Martina_Jarnstrom__600px.jpg

Martina Jarnström är leg. sjuksköterska och kontaktsjuksköterska inom cancervården har läst högskolekursen i förbättringskunskap (15 hp) med examen 2019. Hon arbetar med onkologdagvård vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

På sjukhuset får en del patienter gå hem med cytostatikapump (infusor) i två dygn efter att de behandlats på mottagningen. Därefter behövs ett kort återbesök på sjukhuset för att ta ut nålen och koppla bort pumpen igen. Besöket tar ofta bara några minuter men många patienter reser långt för att ta sig till sjukhuset, 6–7 mil enkel väg är inte ovanligt.

– Vi fick förfrågningar om patienterna kunde få sköta sin bortkoppling av cytostatikapumpen hemma. Målet med förbättringsarbetet är att de patienter som vill och förmår ska kunna det själva på ett tryggt och säkert sätt, säger Martina Jarnström.

Projektet har lett till att de patienter eller närstående som vill och kan nu får lära sig att koppla bort cytostatikapumpen. Reaktionerna har varit positiva.

– Patienterna och deras närstående är tacksamma att slippa restiden och ett extra besök på dagvården. Samtidigt ser vårdpersonalen att det ger tidsvinster i verksamheten och de tycker att det nu finns bra och tydligt informationsmaterial att följa, säger hon.

Vad tar du med dig från utbildningen?

– Det är spännande att börja tänka utanför boxen i hur vi arbetar och hur patienter och närstående kan bli mer delaktiga i vården. Vi förutsätter nog ofta att det bara är vi som kan göra många moment i stället för att ta reda på vad som gäller och utforska möjligheter för andra arbetssätt.

Martina upplever att den strukturerade tankemodell de lärt sig på kursen påverkar hur hon tänker när de pratar kring problem på arbetsplatsen.

– Det är otroligt viktigt att inte bara slänga sig över lösningsförslag utan att ha penetrerat orsakerna till problemet ordentligt för att undvika att det blir slöseri med tid och resurser. Det tror jag vi är många kursdeltagare som kan relatera till ute på våra arbetsplatser, avslutar Martina Jarnström.

Läs projektrapporten:
Bortkoppling av Infusor/Cytostatikapump i hemmet (pdf)

 


Text och foto: Anna Nilsson