MENY


18
JUN
2019

Väst

Uppdaterad RMR för cervixcancerprevention

Nu har den regionala medicinska riktlinjen (RMR) för tillämpning av nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention uppdaterats.


13
JUN
2019

Väst

Nytt nyhetsbrev från RCC Väst

RCC Västs nyhetsbrev får vårdpersonal månadsvis en sammanfattning av aktuella regionala och nationella nyheter för en bättre cancervård. Det innehåller goda exempel, riktlinjer, verktyg, statistik och information om vad som är på gång i väst.

Väst

Utbildning som förbättrar cancervården breddas

Högskolekursen i förbättringskunskap kommer att erbjudas till fler yrkeskategorier inom cancervården VT 2020. I maj examinerades 26 kontaktsjuksköterskor, kuratorer och socionomer som presenterade sina förbättringsarbeten.

Väst

Kontaktsjuksköterskan Martina vill att patienter ska slippa onödiga vårdresor

Målet med hennes förbättringsarbete är att de patienter som vill och förmår själva ska kunna sköta bortkoppling av sin cytostatikapump hemma på ett tryggt och säkert sätt.

Väst

Kuratorerna Karin, Angelica och Anna-Karin vill ge stöd till barn och unga

De har samarbetat över förvaltningsgränserna med sitt förbättringsarbete. Tillsammans tar de fram en bok till barn som har en närstående med cancer.

Väst

Nya cancersamordnaren på besök hos RCC Väst

Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, besökte RCC Väst 12–13 juni. Prevention är en av sakerna som han tycker vi bör lägga mer fokus på inom cancervården. Vi träffade honom mitt under hans besök för att höra hur han har det såhär långt.


10
JUN
2019

Väst

Samarbete med hälsoguider för att öka kunskapen om hälsofrämjande insatser

Att röra på kroppen minskar risken att drabbas av cancer och ett flertal andra sjukdomar. För att öka kunskapen om detta samarbetar RCC Väst nu med Hälsoteket och hälsoguiderna i sydvästra Göteborg. Förhoppningen är att på ett lättillgängligt och kul sätt visa att alla kan hitta sitt sätt att vara aktiva.


3
JUN
2019

Väst

Statistikstöd till forskning inom cancerområdet

Under våren har tre forskare på Göteborg universitet disputerat med hjälp av statistiker vid RCC Väst. Nu vill statistikenheten synliggöra vilken typ av stöd de kan ge vid forskning baserad på kvalitetsregister.