Elektronisk vårdplan - äntligen verklighet i västra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 11 januari 2019

I oktober startades de första elektroniska vårdplanerna för patienter i cancervården i västra sjukvårdsregionen. Förhoppningen är att verktyget ska bidra till ökad tillgänglighet, delaktighet och trygghet för patienter. Flera enheter ligger i startgroparna.

– Det känns kul att äntligen vara igång. Vi har jobbat med detta jättelänge, säger Maria Österberg, kontaktsjuksköterska på kirurgmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Under 2018 har ett nationellt införandeprojekt lett till att ett flertal cancervårdsenheter runtom i landet nu börjat erbjuda eller ligger i startgroparna för att erbjuda elektroniska vårdplaner till patienterna. Ytterligare enheter har flaggat för att de är intresserade och troligen kommer fler ansluta under 2019.

Fördelar och möjligheter med elektronisk Min vårdplan

– De fördelar jag ser med en elektronisk vårdplan jämfört med en i pappersformat är dels tillgängligheten. Den går aldrig att tappa bort, finns överallt där det finns internetuppkoppling och kan uppdateras med aktuell information vid behov. Dessutom finns det stora möjligheter för vården att skräddarsy innehållet i vårdplanen och öka nivån av delaktighet och samverkan med patienten genom verktyget. På det viset kan Min vårdplan bidra till en mer personcentrerad vård, säger Ellen Brynskog, utvecklingsledare på Regionalt cancercentrum väst. 

Kvinna som loggat in på Min vårdplan på en surfplatta

Patienterna når sin vårdplan via 1177.se med Mobilt BankID eller kod. Förutom information i form av text, länkar, bild eller video kan vårdplanen innehålla checklistor och formulär där patienten kan skatta symptom eller sitt mående. Detta kan kontaktsjuksköterskan sedan ta del av. Kontaktsjuksköterskan och patienten kan tillsammans skapa en tidslinje över patientens förväntade vårdprocess och aktivitetsplaner. Det finns även en meddelandefunktion i programmet.

Maria Österberg och Ellen Brynskog är överens om att det finns många fördelar med det digitala arbetssättet, men att det även finns en poäng med att börja i liten skala.

– För oss har det känts viktigt att det inte blir en för stor förändring direkt, utan att vi lär oss detta i lugn och ro. Vi har till exempel inte så många moment än där vi kommunicerar med patienterna genom den elektroniska vårdplanen, utan har börjat lite försiktigare. Om ett tag kan det hända att vi lägger till fler funktioner, säger Maria Österberg.

– Den stora utmaningen är inte att bygga vårdplaner, utan att förändra sitt arbetssätt genom att kommunicera och samverka mer med patienterna. Varje verksamhet som ansluter beslutar i stora delar själv hur man vill arbeta med vårdplanen. Man får undersöka vilka behov som finns bland patienterna och se om någon av funktionerna i vårdplanen kan svara mot det behovet. Arbetssättet med elektroniska vårdplaner kommer alltså se olika ut på olika håll och det är som det ska vara. Men det finns en grundstruktur utarbetad. Dessutom har den nationella arbetsgruppen tagit fram mallar för sex cancerdiagnoser och generell patientinformation som kan användas oavsett diagnos. Den är verksamheterna välkommen att använda rakt av om de vill, säger Ellen Brynskog.

Bröstenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först ut

Nu erbjuds alltså patienter på bröstenheten vid kirurgmottagningen på Sahlgrenska att få sin vårdplan antingen analogt eller elektroniskt när de vårdas på enheten.

– Vi hoppas att det digitala arbetssättet kommer leda till att patienterna känner sig ännu tryggare och mer välinformerade, något som både patienterna och vi tjänar på, säger Maria Österberg.

– En nationell utvärdering av projektet kommer påbörjas under våren och där kommer både patienter, personal och projektledares erfarenheter och åsikter samlas in. Vi ser fram emot att dela med oss av våra erfarenheter härifrån, vilka möjligheter och svårigheter vi stött på längsmed vägen. Digitaliseringen innebär ju fantastiska möjligheter för patienterna och vården, därför känns den här typen av projekt så relevanta, avslutar Ellen Brynskog.

De som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om elektronisk Min vårdplan är varmt välkomna att kontakta Ellen Brynskog på Regionalt cancercentrum väst.