Utbildning i endoskopi säkrar framtidens kompetensförsörjning

Sidan publicerades 28 februari 2019

Behovet av endoskopister är stort både nu och i framtiden. Därför har Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsammans med Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) startat en utbildning för blivande endoskoperande sjuksköterskor och läkare.

Kursledning från vänster: Per-Ove Stotzer, Andreas Pischel, Per Hedenström. Björn Lindkvist, saknas i bild.Kursledning från vänster: Per-Ove Stotzer, Andreas Pischel, Per Hedenström. Björn Lindkvist, saknas i bild.

Sveriges befolkning både växer och åldras. Detta kommer i framtiden leda till att ett ökat antal människor varje år drabbas av cancer i mag- och tarmkanalen och att fler personer kommer att behöva undersökas med endoskopi. Snart kommer dessutom screening för tjock- och ändtarmscancer att införas både regionalt och nationellt. Det finns därför ett stort och växande behov av endoskoperande sjuksköterskor och läkare med god kompetens.

Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef Regionalt cancercentrum väst

– Det är viktigt att vi är med och arrangerar utbildningen. En av RCC:s uppgifter är att skapa ett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och att tidigt upptäcka cancer genom bland annat screening. Vi har också i uppgift att skapa en mer välfungerande kompetensförsörjning, växlingen av arbetsuppgifter från läkare till sjuksköterskor är ett bra exempel på det. Dessutom har standardiserade vårdförlopp skapat undanträngningseffekter på grund av bristande endoskopiresurser som vi måste åtgärda, säger Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef på RCC Väst. 

Per Hedenström, vårdenhetsöverläkare vid endoskopienheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, menar att det är viktigt att också öka antalet sjuksköterskor som endoskoperar i framtiden eftersom antalet läkare som utför dessa undersökningar inte kan täcka behovet.

– Endoskopiverksamhet är ett lagarbete och vi hoppas att denna kurs, förutom att utbilda morgondagens endoskopister, även kan stärka just lagarbetet. Flera av sjuksköterskorna som går utbildningen har jobbat många år på en endoskopiavdelning och känner sig väl hemma i en sådan miljö. Många av de deltagande läkarna har mycket liten sådan erfarenhet men har å andra sidan sin medicinska utbildning i ryggen. Dessa olika ingångar tror vi kommer att leda till ett givande kunskapsutbyte och en god inlärningsmiljö, säger han.

Handledning är en viktig del av utbildningen

Utbildningen pågår under 1,5 år och bedrivs i internatform. Deltagarna träffas under fyra internat som är tre dagar långa för att delta i föreläsningar, gruppövningar och praktiska moment. Merparten av utbildningen sker sedan på respektive deltagares hemsjukhus där var och en under handledning av en erfaren endoskopist utför endoskopipraktik.

– Handledning är en viktig del av utbildningen. Till det första internatet har vi bjudit in alla deltagares handledare för att de ska få en presentation av utbildningen och utbildningens mål. Vi tar också upp de förväntningar vi har både på deltagare och handledare, säger Andreas Pischel, gastroenterolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare tarmcancerscreening vid RCC Väst.

Flera sjukhus satsar på att kompetensutveckla sjuksköterskor

Ylva Falkén, ledningsansvarig läkare på endoskopicentrum på Danderyds sjukhus

Ylva Falkén är handledare till en av kursdeltagarna och ledningsansvarig läkare på Endoskopicentrum Danderyds sjukhus. På Endoskopicentrum finns en lång erfarenhet av endoskoperande sjuksköterskor och en tradition av mycket undervisning.

– Den bästa teknikträningen ges av våra endoskoperande sjuksköterskor, menar Ylva Falkén.

– En strukturerad endoskopiutbildning borde kunna erbjudas på fler orter i Sverige. Idag kan man endoskopera utan att ha en uppdaterad teknik och sakna en bred teoretisk kunskapsbas inom både gastroenterologi och kirurgi, säger Ylva Falkén.

Jens Wilms, sjuksköterska på Danderyds sjukhus

Jens Wilms är sjuksköterska på Danderyds sjukhus och en av kursdeltagarna som i framtiden vill jobba som endoskoperande sjuksköterska. 

– Jag rekommenderar absolut andra att gå utbildningen. Men det är viktigt att man vet vad det innebär att gå utbildning och vad man får för ansvar efteråt. Under kursen lär man sig att utföra undersökningarna, hantera instrumenten, få kunskap om olika sjukdomar i mag- och tarmkanalen och lär sig om dess komplikationer och omhändertagandet av patienten.

Saga Melin, sjuksköterska på Norrtälje sjukhus

– Jag har arbetat som assisterande endoskopisjuksköterska i fyra år och tycker att endoskopiverksamheten är otroligt intressant. Endoskopiundersökningen är en viktig och bra preventiv undersökning för att kunna hitta och behandla olika sjukdomar. Jag rekommenderar absolut andra att gå utbildningen. För mig är den en möjlighet att vidareutvecklas inom området, säger Saga Melin sjuksköterska, Endoskopin vid Norrtälje sjukhus.

Text: Emelie Ljunggren
Foto: Anna Nilsson & privat bild