SVF leds vidare med fokus på erfarenhetsutbyte

Sidan publicerades 28 februari 2019

Under regiondagen för standardiserade vårdförlopp (SVF) lämnade projektgruppen för införandet över stafettpinnen till en arbetsgrupp som nu ska föra arbetet med SVF vidare.

Arbetsgruppen består av samordnare från förvaltningarna och en utvecklingsledare från RCC Väst som under året bland annat kommer arbeta för att förvaltningarna ska lära av varandra.

Maria Glemfelt samordnare för SVF vid Södra Älvsborgs sjukhus

– Vi kommer arbeta för en samsyn kring SVF inom regionen och lära av varandra genom att sprida och ta del av goda exempel från regionens olika sjukhus, säger Maria Glemfelt samordnare för SVF vid Södra Älvsborgs sjukhus.

Ny regional SVF-organisation

Arbetsgruppen består av fyra samordnare från Skaraborgs Sjukhus Skövde, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inom kort kommer även en samordnare från sjukhusen i väst; Angereds sjukhus, Kungälvs sjukhus, Frölunda Specialistsjukhus samt Alingsås lasarett och eventuellt en samordnare från Region Halland att ingå. Gruppen kommer att få sina uppdrag från RCC Västs styrgrupp.

Marie Boëthius utvecklingsledare på RCC Väst

Marie Boëthius som är utvecklingsledare på Regionalt cancercentrum väst är en del av arbetsgruppen:

– Min roll i arbetsgruppen är att vara en länk mellan de regionala processägarna och samordnarna i deras arbete med SVF. Jag kommer att ha en samordnande roll i förvaltningarnas arbete och vara den som skriver tjänsteutlåtande till politiken.

Marie Boëthius sitter med i den nationella arbetsgruppen för standardiserade vårdförlopp som leds av Helena Brändström, nationell samordnare för standardiserade vårdförlopp.

Den regionala SVF-arbetsgruppen kommer att arbeta med:
• Uppföljning mot 2020-målen, bevaka ledtider och
• stödja förvaltningarna i förbättringsarbeten
• Bevaka kvalitetssäkring av data
• Hantera nationella SVF-uppdrag
• Hantera SVF-frågor som uppkommer på dialogturné
• Kontinuerligt arbeta med identifierade undanträngningseffekter och flaskhalsar
• Säkerställa patientperspektivet och följa upp SVF PREMmätningar
• Anordna erfarenhetsutbyten för att skapa lärande och bidra till Best practice
• Driva SVF-frågeställningar med primärvården

Fokus på förbättringsarbete

Arbetsgruppen vill lägga fokus på förbättringsarbete i förvaltningar för att se om det finns saker som kan göras för att gynna fler vårdförlopp.

– Jag vill verkligen uppmana förvaltningarna att ta kontakt, besöka och lära av varandra. Många bra förbättringar har redan skett både regionalt och nationellt sedan införandet av standardiserade vårdförlopp men det finns mycket av lära av varandra även i det fortsatta arbetet, säger Marie Boëthius.

Jonas Andersson, ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Jonas Andersson, ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen pratade om framtiden med standardiserade vårdförlopp på regiondagen och höll med om att det finns mycket att lära av varandra.

– Standardiserade vårdförlopp har förbättrat den organisatoriska och patientupplevda kvaliteten men i det fortsatta arbetet är det viktigt att vi vet att det vi gör även leder till en förbättrad medicinsk kvalitet. Genom att lära av varandra och använda kvalitetsregisterna kommer vi att utveckla hälso- och sjukvården ytterligare, säger Jonas Andersson.

Text: Emelie Ljunggren