På gång i regional vårdprocess för testikelcancer

Sidan publicerades 16 april 2019

Under 2019 arbetar den regionala vårdprocessen för testikelcancer med att hitta en patient- och närståenderepresentant som kan bidra med ett patientperspektiv på vård och behandling av cancerdiagnosen.

– Det är viktigt att vi kartlägger vårdprocessen ur ett patientperspektiv för att veta vad vi kan utveckla för att förbättra vården för patienter som drabbats av testikelcancer, säger Anna Grenabo Bergdahl, urolog och regional processägare testikelcancer.

I den regionala vårdprocessen arbetar processägarna och stödteamet även för att ta fram ett nytt nationellt vårdprogram, en plan för cancerrehabilitering och för att ta fram en blankett på INCA för registrering av retroperitoneal lymfkörtelutrymning.

Om det regionala vårdprocessarbetet för testikelcancer