Han blir ny enhetschef för registerkonstruktion och IT

Sidan publicerades 16 oktober 2018

Behov och efterfrågan av att både ta fram nya och att utveckla befintliga kvalitetsregister för uppföljning av cancervården ökar. Enbart inom RCC Väst har antalet medarbetare på enheten mer än fyrdubblats de senaste fem åren. Innehållet i den tidigare chefstjänsten fördelas nu på två tjänster, en med nationellt utvecklingsansvar för INCA och en med regionalt chefsansvar för enheten.

Syftet med de nationella kvalitetsregistren är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Ett nationellt kvalitetsregister inom cancerområdet innehåller individbaserade uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat. Regionala cancercentrum i samverkans (RCC) driver och utvecklar gemensamt INCA, en nationell IT-plattform för kvalitetsregister inom cancervården.

RCC stödjer omställningen av vården genom att erbjuda diagnosspecifika kvalitetsregister att använda INCA-plattformen, så att vården i större utsträckning kan baseras på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Det pågår också nationella projekt för att förbättra delaktighet och kommunikation i patientmötet med stöd av registergenererade patientöversikter och för att öka patientdelaktigheten genom att patienter själva kan rapportera in kvalitetsregisterdata om åsikter, upplevelser och livskvalitet.Från vänster i bild: Torbjörn Eles och Alexander Börjesson.

– Under de fem år jag arbetat inom RCC har behovet av att modernisera och förbättra våra kvalitetsregister gjort att utvecklingsgruppen växt från 3 till 14 personer, varav flera tjänster finansieras nationellt. Att både vara regional enhetschef med personalansvar och samtidigt vara resultatansvarig för INCAs utvecklingsorganisation nationellt är inte längre hållbart. Tiden räcker inte till att både vara tillgänglig och närvarande för medarbetare på kontoret och att samtidigt regelbundet resa till Karlstad, Uppsala, Stockholm och Umeå för att träffa och övriga nationella utvecklingsgrupper och driva nationella utvecklingsprojekt för INCA, säger Torbjörn Eles.

Torbjörn Eles tidigare varit både regional enhetschef och nationellt IT-ansvarig för INCA men övergår nu helt till att fokusera på utvecklingsarbetet med INCA. I rollen som nationellt IT-ansvarig för INCA kommer han att fortsätta att samordna det utvecklingsarbete som sker vid landets regionala cancercentrum med ansvar för långsiktig planering, finansiering och resursallokering av externa konsulter.

Ny enhetschef är sedan 1 september Alexander Börjesson som tagit över det regionala personalansvaret för systemutvecklare, produktägare och lokal IT-support vid RCC Väst. Han kommer närmast från en tjänst som sektionschef vid konsultbolaget ÅF och har även en bakgrund som utvecklare och teknisk projektledare. Alexander kommer att arbeta halva sin tid som enhetschef och övrig tid som produktägare med kvalitetsregister för gynekologisk cancer.

Alexander BörjessonTre frågor till Alexander Börjesson

Vad lockade dig till RCC Väst? 

– För några år sedan var det en kollega till mig, vars lilla son fick en hjärntumör. Det var tufft att se hur det påverkade hela familjen. Den händelsen blev lite av en ögonöppnare för mig. Cancer berör alla, alla blir berörda. Innan dess hade jag inte haft någon tanke på att arbeta med e-hälsa eller medicinteknik, men den fanns med mig i bakhuvudet när jag sökte den här tjänsten. Det här är en arbetsplats där man känner att man får vara med och bidrar till någonting bättre. Att jag, även om jag inte är utbildad inom sjukvård, kan bidra med det som jag är bra på. Det är en häftig insikt. 

Vem är du som person?

– Jag är en pragmatisk och flexibel person som vill uppnå det bästa resultatet och samtidigt få människor med mig. Det gör jag främst genom att jag har teknikkunnandet men också genom att ha förståelse för människor; hur de fungerar i grupp, hur de presterar och vad som behövs för att de ska må bra. Jag har lång erfarenhet av att få hjälpa team att bli effektiva och fungera tillsammans. Det här är tredje gången som jag har personalansvar.

Privat gillar jag elektronisk musik från 80-talet och att resa, gärna till lite udda resmål. Hittills har jag varit i närmare 50 länder. Över nyår reser jag till Nordkorea och tidigare har jag exempelvis varit på Påskön och i Transsylvanien, jag har åkt på transsibiriska järnvägen och jag har besökt platser som Roswell och Area 51.

Vad kommer du att tillföra till verksamheten?

–  Under de lära-känna-samtal som jag haft med medarbetare på RCC Väst har jag bland annat frågat vad de har för förväntningar på mig som chef och vad de ser som goda chefsegenskaper. Många svarade då att de vill att jag ska vara tillgänglig, tydlig och närvarande. Med utgångspunkt från det kommer vi bland annat att jobba med feedback, kulturfrågor och tydlighet på enhetens möten framöver. 

Här finns redan en god gemenskap i arbetsgrupperna. Det är samtidigt i huvudsak tre väldigt varierande roller inom samma enhet; IT-administratörer, produktägare och systemutvecklare. Att få ihop alla som en grupp kan vara en liten utmaning.

Flera har berättat att de går upp på måndag morgon och känner att ”Ja! Jag ska gå till jobbet!”, med positiv emfas. Det är inte många arbetsplatser som är sådana, att man är med och bidrar till något bättre – till ”ett bättre imorgon”, som några har uttryckt det. Det tilltalar mig väldigt mycket och det är viktigt att den känslan hålls vid liv. 

 

Text: Anna Nilsson
Foto: Annika Magnusson